SE

Sju vattenmiljöprojekt f?r dela p? drygt sex miljoner

2014-04-23 09:49 Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projekt som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Flera av de projekt som nu f?r pengar syftar till att minska övergödningen av v?ra hav, sjöar och vattendrag, exempelvis exempelvis i Mälaren, säger Thomas Johansson, enhetschef p? HaV.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projektet som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer.
– Flera av de projekt som nu f?r pengar syftar till att minska övergödningen av v?ra hav, sjöar och vattendrag. I exempelvis Mälaren är övergödning det kanske viktigaste hotet och ett miljöproblem som p?verkar över tv? miljoner människors möjlighet att använda sjön för dricksvatten, bad och rekreation, säger Thomas Johansson, enhetschef p? HaV.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för anslaget ??tgärder för havs- och vattenmiljö?. För ?r 2014 fördelades 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskev?rd, ?tgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenv?rdsprojekt, LOVA. Utöver detta avsattes ytterligare 40 miljoner kronor till länsstyrelserna för särskilda ?tgärdsprojekt. Hittills har 17 projekt f?tt pengar fr?n HaV.
– Nu fördelar vi ?terst?ende 6,1 miljoner kronor p? sju projekt runt om i Sverige. I de flesta fall handlar det om f? pengar till planering och förberedelser för att g? vidare med projektet, Men vi ger ocks? pengar till ett p?g?ende projekt i Hedströmmen i Västmanland. Det syftar till att skapa fria vandringsvägar för bland annat för flodpärlmussla och öring. säger Thomas Johansson.
M?let är att 40-miljonersprojekten ska förstärka det arbete som redan p?g?r p? länsstyrelserna och ligga i linje med tv? av HaV:s fokusomr?den ?Biologisk m?ngfald i rinnande vatten? och ?Ingen övergödning?.
– Vi har ocks? prioriterat projekt som haft eller arbetar för att ha externa medfinansiärer, exempelvis EU-fonder och kommuner, säger Thomas Johansson.
Här är de sju projekt som nu f?r dela p? 6,1 miljoner kronor.
Länsstyrelsen Jönköping, Samlad ?tgärdsplan för Vätterns avrinningsomr?de 2014-2016, 600 000 kr (2014)
Länsstyrelsen Kalmar, Em?n i fokus: vatten som möjlighet istället för problem, 600 000 kr (2014).
Länsstyrelsen Västmanland, Mälaren ? en sjö för miljoner, 600 000 kr (2014).
Länsstyrelsen Västmanland, Fria vandringsvägar i Hedströmmen, 2 500 000 kr (2014).
Länsstyrelsen Västra Götaland, Orust- och Tjörnomr?det; ?tgärder i och i avrinningsomr?det till fjordsystemet, 600 000 kr (2014).
Länsstyrelsen Örebro, Ett ?tgärdsprojekt för Hjälmaren, 600 000 kr (2014).
Länsstyrelsen Östergötland, Kan ny teknik minska internbelastningen av fosfor i övergödda sjö -och kustekosystem, 600 000 kr (2014).
Här kan du läsa mer om Havs- och vattenmiljöanslaget
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson Thomas Johansson, chef, enheten för h?llbart nyttjande och maritima fr?gor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 2900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy