Utredninger

Sjefen din blir mer autorit?r

Oslo: Halvparten av norske toppledere ?nsker ikke ? lytte til sine ansatte i forkant av endringer eller nedskj?ringer i bedriften.
Dette avdekkes i Norsk Ledelsesbarometer, som utf?res av kunnskapssenteret De Facto p? oppdrag for organisasjonen Lederne. Over 3000 mellomledere fra hele landet deltok.
? Det er skremmende at annenhver sjef tar s?pass alvorlige avgj?relser uten ? prate med sine ansatte f?rst. ? gjennomf?re rasjonaliseringstiltak uten st?tte eller forst?else i organisasjonen kan skade b?de arbeidsmilj?, engasjement, lojalitet og effektivitet i en bedrift, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
Ender opp med ja-folk
Han advarer mot innf?ring av autorit?re styringsmodeller der medbestemmelse og engasjement erstattes med m?linger og kontroll. ? Mer kontroll og mindre medbestemmelse bygger ned lojalitet, initiativ og entusiasme blant medarbeiderne. Da kan man ende opp med ja-mennesker som kun gj?r en innsats der de vet de blir m?lt, sier Brekke.
If?lge r?dgiver Stein Stugu i De Facto viser Ledelsesbarometeret at det er blitt vanskeligere for ansatte ? varsle om kritikkverdige forhold p? jobben. Dette til tross for at arbeidsmilj?loven skal gi varsleren beskyttelse mot gjengjeldelser og straff.
Negativ utvikling
Brekke i Lederne p?peker at mange bransjer og virksomheter med raske skritt beveger seg vekk fra en av styrkene i det norske arbeidslivet, nemlig trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten.
? Trepartssamarbeidet er ikke perfekt, men det b?r ikke hives ut av vinduet til fordel for tankegods som er fremmed for v?rt samfunn og v?r kultur. Det er en beklagelig, skremmende og negativ utvikling som vi m? stoppe, sier Brekke.
FAKTABOKSER:
Om Norsk Ledelsesbarometer 2013:
Norsk Ledelsesbarometer 2013 er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjette ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere ?r skapt oppsikt i media p? grunn av sine avsl?ringer og funn.
Respondentene i unders?kelsen er mellomledere og tillitsvalgte som er medlemmer av organisasjonen Lederne.
Se www.lederne.no/ledelsesbarometer.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013
Om Lederne:
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17 000 ledere og betrodde ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Kilde: Lederne
Bildetekst:
Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, advarer mot et mer autorit?rt arbeidsliv
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stein Drogseth