SE

SJ väljer bort människor med funktionsnedsättning

Nu kan sm? företag söka pengar för att utveckla varor och tjänster och bredda sin marknad internationellt. Totalt fördelas sammanlagt 80 miljoner kronor till sm? företag i hela landet.
Insatsen riktar sig till företag som har tv? till 49 anställda och en omsättning p? minst en miljon kronor. För utveckling av varor och tjänster kan företagen söka mellan 50 000 och 500 000 kronor. För förberedelse till internationalisering kan företagen söka mellan 50 000 och 250 000 kronor. De ska själva medfinansiera sin insats med lika mycket pengar.
-Det finns en stor tillväxtpotential bland sm? svenska företag. Med hjälp av affärsutvecklingscheckarna kan vi bidra till att företagen utvecklas snabbare och att de stärker sin konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Tillväxtverket samarbetar med Almi Företagspartner, Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Sk?ne och Östsvenska handelskammaren. Deras roll är att informera om affärsutvecklingscheckarna och bist? företagen i ansökningsprocessen.
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Affärsutvecklingscheckarna är en del av Tillväxtverkets insatser inom affärsutveckling för sm? och medelstora företag. Totalt omfattar Affärsutvecklingscheckarna 80 miljoner kronor. Ansökningsperioden öppnar i februari 2014. Insatserna ska vara avslutade i oktober 201. Läs mer om satsningen p? www.tillvaxtverket.se/checkar
Ytterligare information:
Sandra Linde, programansvarig Tillväxtverket 08-681 91 07

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i ?tta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.01200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FMF   #Hemnet Mer   #Staffan Tell   #Svensk Fastighetsf