SE

Sex procents biogasökning l?ngt ifr?n tillräckligt

2014-09-22 13:21 Energigas Sverige Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. Produktionen uppg?r till 1,7 TWh men är fortfarande l?ngt fr?n b?de efterfr?gan och den realiserbara potentialen. En ny regering m?ste f? p? plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. Produktionen uppg?r till 1,7 TWh men är fortfarande l?ngt fr?n b?de efterfr?gan och den realiserbara potentialen. En ny regering m?ste f? p? plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.
Idag publiceras rapporten ?Produktion och användning av biogas och rötrester ?r 2013?. Enligt statistiken producerades 1 686 GWh biogas under ?r 2013 vilket är en ökning med sex procent fr?n föreg?ende ?r.
? Biogasproduktionen liksom efterfr?gan fortsätter att öka vilket är glädjande. Men vi är l?ngt ifr?n den realiserbara produktionen p? dryga 20 TWh. Jag har mött flera lantbrukare, energibolagsföreträdare och massaproducenter som i flera ?r väntat p? politiska besked. Den tillträdande regeringen har ett stort ansvar att f? p? plats ett l?ngsiktigt styrmedel som kan skapa investeringsvilja och lönsamhet för biogasproducenterna, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.´
I slutet av ?r 2013 fanns det 264 biogasproducerande anläggningar varav 137 avloppsreningsverk, 60 deponier, 39 g?rdsbiogasanläggningar, 23 samrötningsanläggningar och fem industrigasanläggningar i Sverige. Sk?ne, Västra Götalands och Stockholms län stod tillsammans för 50 % av hela landets biogasproduktion.
– Vi kan konstatera att b?de g?rdsbiogasen och samrötningsanläggningarna ökar vilket är mycket positivt. Det är i dessa typer av anläggningar vi har framtiden och de stora tillväxtmöjligheterna, kommenterar Mathiasson.
Förutom biogas har g?rdsbiogas- och samrötningsanläggningarna tillsammans även producerat drygt 1 360 000 ton biogödsel som används som gödning och ersätter fossil handelsgödsel.
Statistiken visar ocks? att andelen biogas som g?r till fordonssektorn fortsätter att stiga. Hela 54 % av den producerade biogasen uppgraderades och användes som fordonsgas.
– Att majoriteten av biogasen g?r till bilar, bussar och lastbilar gör oss till en föreg?ngare i världen. Vi märker ett stort internationellt intresse kring hur vi i Sverige med avfall ersätter en del av de fossila bränslena och minskar v?ra utsläpp. Här finns stora exportmöjligheter av miljöteknik att göra, avslutar Mathiasson.
Det finns numera 54 uppgraderingsanläggningar där biogas görs till fordonsgaskvalitet och vid elva injektionsstationer injicerades uppgraderad biogas in p? naturgasnätet.
Produktionen av flytande biogas (Liquefied Biogas – LBG) i Sverige fördubblades förra ?ret jämfört med ?r 2012 d? den för första g?ngen introducerades p? marknaden. Även här är Sverige en föreg?ngare och intresset är stort för tekniken att förvätska biogas s? att även tunga fordon kan använda gasen. Volvo, Scania och Mercedes är n?gra av de m?nga lastbilstillverkare som den senaste tiden lanserat helt nya gaslastbilsmodeller.
Statistiken sammanställs av Energigas Sverige i samarbete med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF och finansieras av Energimyndigheten.
Mer information samt rapporten “Produktion och användning av biogas och rötrest ?r 2013” hittar du p? www.biogasportalen.se/BiogasISverigeOchVarlden/BiogasISiffror

Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.114700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy