SE

Service i glesbygd kräver engagerade kommuner

Bildtext: P? Gide? livs utanför Örnsköldsvik finns internetuppkoppling via wifi, turistinformation och fikahörna. Butiken är ocks? ombud för apotek, systembolag och bussgods. Hösten 2010 gick den i konkurs, men tack vare ortsbornas mobilisering kunde den öppnas igen 2011. Butiken är en viktigt social mötesplats. Foto: Thomas Henrikson
Det krävs engagerade kommuner och delaktighet fr?n kommuninv?nare om servicen i glesbygden ska kunna förbättras. Det är en av erfarenheterna fr?n Tillväxtverkets uppdrag att bidra till fler lokala servicelösningar i glest befolkade omr?den i Sverige.
Fungerande service är viktigt för att näringslivet och de som bor i glesbygden ska kunna leva och verka där. Sedan 2010 har Tillväxtverket fördelat 17 miljoner kronor till 45 olika insatser vars syfte är att skapa bättre kommersiell och offentlig service. Det handlar om allt fr?n mataffärer som även är ombud för apotek och post till servicepunkter där du kan göra ett läkarbesök via dator.
Arbetet visar att behoven skiljer sig i olika delar av landet. Kommunerna behöver i vissa fall stöd för att inventera vad som saknas och behöver lösas. Initiativ till servicelösningar m?ste även prioriteras i den kommunala planeringen för att de ska bli h?llbara över tid. Det handlar ocks? om att öka först?elsen för att service har betydelse för attraktionskraften för företag, boende och besökare p? en plats. L?ngt ifr?n alla kommuner ser landsbygden som en självklar tillg?ng och att stad och landsbygd behöver varandra.
– Genom att prioritera servicefr?gor kan kommuner stärka sin attraktionskraft och skapa en plats där fler människor vill bo, arbeta, starta och driva företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att bidra till lokalt anpassade servicelösningar för medborgare och företag i hela landet. För att utveckla dessa servicelösningar beviljade Tillväxtverket under perioden 2010?2013 pengar till 45 projekt vars resultat nu har sammanställts.

Ytterligare information
Pär Ove Bergquist, programansvarig 08-681 95 89
Rapport Lokala servicelösningar 2014
Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.
Bifogade filer
1200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #RFSL