SE

Seniorernas nyföretagande fortsätter öka

En forskargrupp vid Högskolan i Skövde har det senaste ?ret gjort nya upptäckter när det gäller cyklisters synlighet i trafiken. Forskningens resultat gäller inte bara användandet av reflexer, utan hur viktigt det är att reflexerna är placerade p? rätt ställe p? kroppen för att cyklistens omedvetna rörelseinformation ska uppmärksammas av bilister.
? M?let med v?r forskning är att undersöka om man med enkla hjälpmedel kan öka synbarheten av cyklister och om man p? n?got sätt kan förstärka de omedvetna sociala signaler som man som cyklist sänder ut, förklarar Mikael Johannesson, doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.
)
Forskargruppen och projektet ?Urbanist 2? har skapat experimentmiljöer där testpersoner f?tt följa cyklister i dagsljus, i skymningsljus och i nattmiljö. Sedan har testpersonen f?tt bedöma om man tror att cyklisten ska svänga eller fortsätta köra rakt fram. De omedvetna cyklistsignalerna, som forskargruppen etablerat i ett tidigare forskningsprojekt, handlar om huvudrörelser, hur tramprörelserna hos cyklisten förändras och om positioneringen av cykeln p? vägen.
? Det vi har sett i v?r forskning är till exempel att reflexvästen ger en falsk säkerhet nattetid, d? den inte p? n?got sätt hjälper bilisten att tolka cyklistens rörelseinformation, säger Paul Hemeren, doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Sätter man däremot en reflexrand bak p? hjälmen, som fortsätter i ett lodrätt streck ner p? ryggen, skapar man en linje som bryts av när cyklisten vrider p? huvudet. Detta visar att cyklisten med stor sannolikhet ska svänga. Förstärker man dessutom kroppens andra leder med reflexer n?r man ett ännu bättre resultat. Med v?r forskning kan vi p?visa hur man som cyklist kan synas ännu bättre i trafiken. Detta har ingen kartlagt tidigare.
Tydliga forskningsresultat
Resultaten av forskningen är väldigt tydliga. Om reflexerna är placerade s? att de förstärker cyklistens omedvetna rörelsemönster gör det att testpersonerna kan göra korrekta bedömningar av cyklistens avsikter i upp till 97 procent av fallen? även nattetid. Helt utan reflexer ligger testpersonernas träffsäkerhet strax över 70 procent.
? Det vore väldigt positivt om fler testpersoner tar del av v?rt experiment – dels för att ge v?r forskargrupp ett ännu bättre underlag att arbeta med, men även för att skapa en större medvetenhet kring betydelsen av reflexer i allmänhet och placeringen av dem i synnerhet, säger Paul Hemeren.
Forskargruppen vid Högskolan i Skövde har undersökt fem olika varianter av klädsel p? cyklister;
1. Cyklist utan reflexer
2. Cyklist med reflexväst
3. Cyklist med fluorescerande material p? huvud, rygg och leder
4. Cyklist med reflexer p? huvud, rygg och leder
5. Cyklist med en kombination av reflex och fluorescerande p? huvud, rygg och leder.
(Cykeln har i alla varianterna varit laglig, det vill säga försedd med vitt ljus fram och rött ljus bak samt med reflexer i ekrarna).
Gör enkelt experimentet via denna länk, det tar ungefär 20 minuter:
http://edugamelab.hosting.his.se/urbanistplayer/wizard.php
Tips fr?n reflexdoktorerna:
1. Använd reflex!
2. Det är bra med fler än en reflex och placera dem p? leder som rör sig
3. Har du även reflex p? hjälmen s? hjälper det massor
För mer information, kontakta:
Paul Hemeren, doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde, 0500-44 83 14
Mikael Johannesson, doktor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde, 0500-44 83 43
Forskning vid Högskolan i Skövde
Forskningsprojektet Urbanist 2 finansieras av Länsförsäkringarbolagens forskningsfond AB. Medlemmarna i forskargruppen är Paul Hemeren, Mikael Johannesson, Mikael Lebram, Kristoffer Ekman och Fredrik Eriksson. Vid Högskolan i Skövde bedrivs forskning inom omr?dena Informationsteknologi, Systembiologi, Virtuella system, Hälsa och välbefinnande och Framtidens företagande.
Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utg?r fr?n verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. V?ra studenter f?r förutsättningarna för att lyckas med sina studier och m?l genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om v?ra studenter.131800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Plats Grant Thorntons   #Radisson Blu   #Svensk Fastighetsf   #Sverige Presenteras