SE

Seminarium om framtidens svenska barnhälsov?rd

2013-09-10 07:30 Havs- och vattenmyndigheten I morgon träffas företrädare för Östersjöländerna i Visby för att diskutera havsplanering. - Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till möte för att f? en dialog om hur vi kan arbeta utifr?n ett gemensamt perspektiv som gynnar hela Östersjön,säger HaV:s generaldirektör Björn Risinger. Vid mötet deltar Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Ryssland och Sverige.

I morgon träffas representanter för Östersjöländerna i Visby p? Gotland för att diskutera havsplanering.
– Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till möte för att f? en diskussion och dialog om hur vi kan arbeta utifr?n ett gemensamt perspektiv som gynnar hela Östersjön, säger HaV:s generaldirektör Björn Risinger.
Vid mötet deltar 15 internationella gäster fr?n Norge, Danmark, Tyskland, ?land, Finland, Litauen, Lettland, Estland, Polen och Ryssland.
Sverige ska f? ett nytt system för planering av havet som baseras p? den s? kallade ekosystemansatsen, vilket är en strategi för att bevara naturvärden och för att använda naturresurserna s? att vi inte överutnyttjar ekosystemen.
Havsplanering har pekats ut som ett viktigt verktyg för att kunna genomföra EU:s integrerade havspolitik. Inom EU p?g?r förhandlingar för att ta fram ett direktiv för fysisk planering till havs och i Sverige arbetar miljödepartementet med att ta fram ett lagförslag.
Den kommande havsplaneringen omfattar svenskt territorialvatten och den ekonomiska zonen i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (Kattegatt, Skagerrak). Som grund ligger havsplaneringsutredningen fr?n 2009 ? 2011 och HaV har f?tt i uppdrag att ta fram underlag och förbereda för havsplanerna. Ett första steg är att ta fram en rapport som beskriver hur havet används idag och olika framtida anspr?k kan se ut
– Havsplanering är viktigt för att kunna hantera olika befintliga och framtida krav p? nyttjande av havet. Det kan ocks? skapa förutsättningar för en ?bl? ? tillväxt som st?r i samklang med miljökvalitetsm?l och bidrar till en god miljöstatus i haven, säger Tomas Andersson.
HaV leder det nationella arbetet med den kommande havsplaneringen och tre länsstyrelser leder och samordnar det regionala. Hittills har bland annat tre regionala dialogmöten h?llits och HaV hoppas nu kunna starta en dialog även med andra Östersjöländer om hur havsplanering ska kunna genomföras p? bästa sätt.
– Eftersom Sverige är det enda land som gränsar till alla andra länder i Östersjön s? m?ste vi sätta v?ra planer i relation till de andra ländernas planer, b?de de som redan finns och de som är under utveckling, säger Björn Risinger.
– Vi tror att det är bättre att försöka utveckla svensk havsplanering i dialog med övriga länder. Förhoppningsvis leder det till ett bättre resultat för hela Östersjön.
En havsplan best?r av kartor och ställningstaganden om hur havet ska nyttjas, skyddas och förvaltas och vilka samhällsintressen som ska uppmärksammas. Planerna ska leda till att havsomr?dena används till det som de är mest lämpade för. De ska bland annat tillämpas i den kommunala planeringen och vid beslut om tillst?nd för olika verksamheter i havet.
Redan i dag finns ett väl utvecklat internationellt samarbete kring Östersjön och det finns ett antal gemensamma plattformar som Helcom (Helsingforskonventionen) och Vasab (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010).
– Men vi m?ste ocks? hitta vägar för att samarbeta mer praktiskt och i det dagliga arbetet, inte bara p? internationella möten. Syftet med mötet är att informera övriga länder om det svenska arbetet med havsplanering, öppna upp för en diskussion om ett gemensamt perspektiv för Östersjön och diskutera hur situationen ser ut i dag, säger Tomas Andersson.
Länk till programmet
Läs mer om HaV:s arbete med den kommande havsplaneringen
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Kontaktpersoner: Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post [email protected], Tomas Andersson, utredare, havsplaneringsenheten, tfn 010-698 60 29, mobil 076-538 60 29, e-post [email protected], Thomas Johansson, chef, enheten för h?llbart nyttjande och maritima fr?gor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.jo[email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy