SE

Schysta villkor kan inte tas för givna

Idag arrangeras Världsdagen för schysta arbetsvillkor. I ett internationellt perspektiv är Sverige n?got av et föreg?ngsland när det gäller schysta anställningsvillkor. Men schysta villkor uppst?r inte ur tomma intet och kan inte tas för givna, skriver Finansförbundets avtalsr?d i ett gemensamt uttalande.
I Stockholm samlas idag Finansförbundets avtalsr?d för att dra upp riktlinjerna för de kommande avtalsförhandlingarna i bank- och finansbranschen. Med anledning av detta vill Finansförbundet uppmärksamma Världsdagen för schysta arbetsvillkor.
Varje dag dör tusentals människor i arbetsrelaterade olyckor. Samtidiga ökar antalet otrygga anställningar och enligt FN jobbar 1,5 miljarder människor inom den informella ekonomin eller under mycket otrygga anställningsformer. M?nga g?nger är det ocks? mycket sv?rt för de anställda att organisera sig fackligt.
I Sverige har vi kommit relativt l?ngt när det gäller schysta villkor. En stor del av de anställda omfattas av kollektivavtal och ingen riskerar livet för att de organiserar sig fackligt. Men även om Sverige p? m?nga sätt är ett föreg?ngsland när det gäller anställdas arbetsvillkor kan vi inte sl? oss till
ro. Schysta villkor uppst?r inte ur tomma intet och kan inte tas för givna. De m?ste försvaras och utvecklas hela tiden. Varje dag, ?ret om. B?de lokalt p? arbetsplatserna och i centrala avtalsförhandlingar.
Finansförbundet kommer inom kort (13/9) att överlämna sina avtalskrav till v?r motpart Bankinstitutetens Arbetsgivareorganisation (BAO) inför ?rets avtalsrörelse. Alla anställdas rätt till löneökningar och ett stopp för lönediskriminering av kvinnor är n?gra av de krav vi kommer att lämna över. Vi tycker det är högst rimligt att alla anställda f?r vara med och ta del av bankernas och finansföretagens vinster. Vi tycker det är skandal att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i bank- och finansbranschen, trots stora jämställdhetssatsningar, fortfarande är bland de största p? svensk arbetsmarknad.
Finansförbundets krav handlar i grund och botten om alla människors lika värde. Vi utg?r fr?n att v?r motpart ocks? ser det s? och är beredda att g? oss till mötes vid förhandlingsbordet. Deras medlemsföretag ? bankerna och finansföretagen, som säger sig vilja vara attraktiva arbetsgivare, har allt att vinna p? att erbjuda schysta arbetsvillkor till sina anställda.
Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om v?rt medlemskap p? v?r webbplats.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NITH   #Senior Partner   #Stipendiet Kommunikation   #Sustainable Brand Index