SE

SCAs President till ?re Kapitalmarknadsdagar 27-28 mars 2014!

STF Ingenjörsutbildninginleder ett samarbete med utbildningar inom omr?det Produktledning. Krav ställs p? ökad effektivitet i framtagning och lansering av allt mer komplexa produkter p? en internationell marknad. Produktledning är en affärskritisk process som omfattar alla delar av företaget ? inte minst de funktioner som ofta bemannas av ingenjörer. STF har tagit fram en grundutbildning inom produktledningsomr?det som utvecklas och genomförs av Tolpagorni.
Marknaden ställer krav p? en snabbare framtagning av nya produkter och uppdatering av befintliga produkter. Samtidigt är marknadsbilden alltmer komplex med samarbeten i alla delar av verksamheten. Ökad snabbhet och ökad komplexitet innebär ett krav p? ökad flexibilitet i hela organisationen och en förm?ga att ta beslut som p?verkar produkters utformning och paketering.
Tolpagorni har i sin roll som specialistföretag med inriktning mot Produktledning inom teknologiföretag sett denna utveckling och det ökade behovet av kunskap och först?else det ställer p? de personer som skall fatta snabba beslut, ofta p? osäkra underlag, som p?verkar företagets produkter under hela livscykeln.
– STF utvecklar ständigt sitt erbjudande av aktuella utbildningar och ser ett behov av produktledning hos ingenjörer. Vi ser fram emot ett framg?ngsrikt och l?ngsiktigt samarbete med Tolpagorni som föreläsare i ämnet, säger Johan Onno, Avdelningschef Produktutveckling & Försäljning, STF Ingenjörsutbildning AB.
– STF är en organisation som är ledande p? att stödja ingenjörsföretagens kompetensutveckling ? vi är därför stolta att f? samarbete med dem, säger Magnus Billgren, VD Tolpagorni Product Management.
Om utbildningen
Utbildningen är utformad för att tillhandah?lla verktyg, kunskap och först?else för produktledningsarbete. Hur effektivt produktledningsarbete bedrivs, vilka ansvarsomr?den som ing?r och hur samarbetet inom företaget ser ut. Kursen introducerar produktledning och omfattar koncept och teknik för produktstrategi, produktplanering och produktmarknadsföring.

Kursprogram finns p?: STF Kurser
För ytterligare information om STF Ingenjörsutbildning AB, vänligen kontakta:
Klas Palmér, Produktutvecklare
Tel: 08-586 386 03
E-post: [email protected]
För ytterligare information omTolpagorni Product Management, vänligen kontakta:
Kristin Svensson, Competence advisor
Tel. 0725 798 985
E-post: [email protected]

Tolpagorni Product Management är ett specialistföretag inom produktledning. V?r mission är att göra v?ra kunder snabbare och bättre p? att ta fram rätt produkter. Vi hjälper teknologiföretag inom B2B i rollen som konsultativ r?dgivare men även i den dagliga verksamheten. Tolpagorni förmedlar kompetens i öppna kurser och företagsanpassade utbildningsprogram.
Tolpagorni är initiativtagare till Produktledardagen och nätverk för produktchefer.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lars Fredell   #Visma Allt