SE

Säljarnas utser ?rets tjänstebil 2013

a8

Med hjälp av medborgare, näringsidkare och andra berörda parter ska ett förslag p? framtida inriktning för Stora torget tas fram.
– Alla som s? önskar ska ha möjlighet att lämna in sina synpunkter. Förslag, idéer och tankar kommer att samlas in p? m?nga olika sätt, berättar Susann Haggren, projektledare för Vision Stora torget.
Projektarbeten har redan startats p? Lendahlsskolan och Alströmergymnasiet för att f? in barn och ungdomars synpunkter och idéer. P? Alings?s kommuns hemsida www.alingsas.se, Turistbyr?n,
Biblioteket och Nolhagahallens reception kommer en enkät att finnas tillgänglig fr?n 7 oktober till den 30 november. Den 25 och 26 oktober kommer ocks? representanter fr?n Alings?s kommun finnas p? plats p? Stora torget för att samla in tankar, idéer och svara p? fr?gor.
– Syftet med processen är att alla Alings?sare ska känna sig delaktiga i hur Stora torget kommer att gestaltas framöver. Stora torget ska genom sin utformning bidra till en än mer attraktiv stadskärna och vara en gemensam mötesplats där alla trivs. Det ska vara en öppen plats för möten, trygghet, uppskattning och flexibel användning, berättar Susann Haggren.

Kontakt
Susann Haggren, projektledare för Vision Stora torget, tel: 0322-61 69 02
Johanna Carlsson, projetkledare för Vision Stora, torget, tel: 0322-61 60 14

Alings?s, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 inv?nare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninv?narantal, är staden under ständig förändring. Änd? finns en gammal prägel kvar p? staden. Genom ?ren har den beh?llit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader fr?n 1700- och 1800-talen.Staden är känd som “Kaféstaden” p? grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare ?ren har Alings?s allt mer ocks? uppmärksammats som “Ljusstaden”. Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alings?s, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy