SE

Salems mest företagarvänliga politiker 2014 är Delmon Haffo (M) och Arne Närström (S)

2014-04-02 14:42 Företagarna Stockholms län Under ett lunchmöte idag p? Villa Talliden uts?gs Salems mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Botkyrka-Salem. Till grund för utnämnandet l?g en enkät som genomförts av Företagarna.

Under ett lunchmöte idag p? Villa Talliden uts?gs Salems mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Botkyrka-Salem. Till grund för utnämnandet l?g en enkät som genomförts av Företagarna.
Den 14 september är det val och vi vill f? v?ra politiker p? kommunniv? att fokusera p? företagarfr?gor i valrörelsen. De ägarledda företagen i länet st?r för i snitt 32 % av kommunernas intäkter. Det betyder att sm?företagaren och deras anställda är kommunernas verkliga välfärdskapare.
Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i opposition och en i majoritet och valen av Delmon Haffo (M) och Arne Närström (S) kändes självklara.
-?Vi anser att Delmons arbete med att förbättra den kommunala servicen till b?de företagare och privatpersoner är en viktig del men även hans arbete för att underlätta och ge möjlighet för privata aktörer att driva förskolor i kommunen är mycket positivt?, säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna
– ? Att Arne tidigare drivit företag där han hjälpte andra företagare med upphandlingar ger honom en insikt och först?else för problem och möjligheter vilket gör att han p? ett tydligt sätt kan driva fr?gan i kommunen p? ett framg?ngsrikt sätt. Att han även är aktiv ledamot i Näringslivskommittén är ett stort plus?, fortsätter Emma
Under träffen hade även övriga närvarande politiker en chans att berätta vad de gjort och vilka visioner de har för framtiden och under dagens träff r?dde en stor enighet om att Rönninge centrum och Salem centrum är platser som man vill utveckla och ge förutsättningar för företagare att verka p?. En het fr?ga var upphandling med kommunen och sm?företagarnas problem att kunna vara en del av de ofta stora upphandlingar som görs. Detta hoppades b?de deltagande företagare skulle bli bättre och politikerna lovade att arbeta vidare med att underlätta.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom m?nga olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att p?verka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder v?ra medlemmar juridisk r?dgivning, förm?ner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. V?rt m?l är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy