SE

Sala bästa kommun i Västmanland/Örebro/Värmland i RFSL:s kommunundersökning

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
I regionen Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län ?terfinns den kommun som hamnar p? sjunde plats i undersökningen: Sala kommun. I Sala kommun har kommunens ungdomsmottagning hbt-certifierats av RFSL. En annan satsning i regionen som kan nämnas är att Örebro kommun sedan 2011 har en egen handlingsplan för hbt-fr?gor.

Kommunerna med högst totalt betyg i regionen Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län:
Sala ? 3,62 (plats 7)
Karlstad ? 3,58 (plats 9)
Örebro ? 3,39 (plats 17)
Kungsör ? 2,95 (plats 40)
Väster?s ? 2,80 (plats 50)

Kommunerna med lägst totalt betyg i regionen Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län:
Storfors ? 1,72 (plats 137 av 138)
Skinnskatteberg ? 1,76 (plats 135)
Hällefors ? 1,78 (plats 134)
Ljusnarsberg ? 1,85 (plats 129)
Degerfors ? 1,86 (plats 128)
? Även om mycket skett i m?nga kommuner sedan RFSL:s förra kommunundersökning är skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n tillräckliga. Det är v?r förhoppning att kommunundersökningen ska användas som ett hjälpmedel för kommuner att förbättra sig, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har bl.a. statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL.

Presskontakter i RFSL-avdelningar i regionen:
Cristian Rehn, ordförande RFSL Örebro ? 076-773 50 60 eller [email protected]
Kennet Lindquist, ordförande RFSL Västmanland ? [email protected]

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Competitive Intelligence   #Daniel Rosendahl   #PGA   #SGF