SE

Säkrare arbetsmiljö i industrin

Javier Ferrer Coll, doktorand i elektronik vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning hur industrin trots den m?nga g?nger störande miljön ska kunna utnyttja fördelarna med tr?dlös kommunikation för en säkrare arbetsmiljö.
Javier Ferrer Coll har utfört mätningar för tr?dlös kommunikation i olika industriella miljöer som pappersbruk (Stora Enso) och st?lverk (SSAB), men även p? 1000 meters djup nere i gruvan i Kiruna.
Identifiera störningarna
Han fann d? att bland annat elektriska motorer och transporter ger störningar vid de frekvenser som används för tr?dlös kommunikation i industrin. Med sin forskning vill han identifiera dessa störningar i miljön och föresl? kommunikationssystem som är mer robusta mot dessa störningar.
– Till och med när vi gjorde mätningar 1000 meter under jord i gruvan i Kiruna fann vi störningar fr?n lastt?gen ovan jord, säger Javier Ferrer Coll.
Mer robusta kommunikationssystem
Resultatet av forskningen är att man klassificerat en mängd olika industriella miljöer som p? olika sätt är p?verkade av störningar när det gäller den tr?dlösa kommunikationen. Detta kan sedan användas av utvecklare för att designa mer robusta tr?dlösa kommunikationssystem vid kritiska processer i industrin.
– Min forskning är mer tillämpad, vi vill förbättra de kommunikationssystem som används idag i den industriella miljö.
Högskolan i Gävle ledande
– Min förhoppning är att forskningen vid Högskolan i Gävle gör den till en av de ledande högskolorna i landet inom tr?dlös kommunikation i industriella miljöer. I Gävleregionen finns mycket industri ? s?som pappersbruk, st?lverk, hamnen – som kan ha nytta av v?ra resultat.
Som det är nu finns det mycket mer att göra innan tr?dlös kommunikation accepteras fullt ut inom industrin. Man m?ste göra fler mätningar i olika industriella miljöer, identifiera problemen och utforma kommunikationssystem som löser dessa problem.
Javier Ferrer Coll
Javier kommer fr?n Spanien och har tidigare studerat telekommunikation vid universitetet i Valencia. Han tycker att tr?dlös kommunikation i industriella miljöer är ett verkligt intressant ämne som har stor potential inom en nära framtid. Han planerar att stanna i Sverige med sin familj. Sannolikt blir det en flytt till Stockholm där de flesta företagen inom telekommunikation finns.
Javier Ferrer Coll disputerar den 4 juni, kl. 13.00 vid KTH med avhandlingen “Channel Characterization and Wireless Communication Performance in Industrial Environments”
Adress: Sal D, KTH – ICT, Isafjordsgatan 39, Kista, 13:00 (Engelska)
Opponent är Rajatheva, Premanandana, Adjunct Professor (Dept. of Communication Engineering, University of Oulu, Finland ). Huvudhandledare har varit Slimane, Ben, Assitent Professor (KTH, Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT), Kommunikationssystem, CoS, Radio Systems Laboratory (RS Lab))

För mer information, v v kontakta:
Javier Ferrer Coll, Doktorand i elektronik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 648298
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ankomst Norrbysk   #Kronprinsessan Victoria   #Lena Ek   #Plats Milj