Utredninger

Sak mot Etterretningsbataljonen henlegges? H?ren er forn?yd

EOS-utvalget la frem sin ?rsrapport for 2012 i mars 2013. Her nevnes det at Etterretningsbataljonen (EBN) har samlet informasjon om journalister som s? er lagret p? et skjermet nettverk. EOS- utvalget omtaler dette som kritikkverdig, men ikke ulovlig. Dette blir raskt en stor sak i norske medier. 3. april starter Milit?rpolitiet (MP) etterforskning av saken. Etterforskningen viste at 9 journalister var ber?rt av saken, og en av dem velger ? anmelde Forsvaret for ulovlig overv?kning av norske borgere. MP avsluttet etterforskningen i januar 2014, og saken ble ogs? sendt til Datatilsynet for deres vurdering. EOS-utvalget har i ettertid gjennomf?rt flere inspeksjoner i EBN uten ? finne noe mer ? kritisere.
Statsadvokaten konkluderte i dag med at intet straffbart eller refsbart forhold er funnet. Saken henlegges p? bakgrunn av dette.
?Vi er ikke overrasket, men sv?rt forn?yd med denne konklusjonen. Dette viser at Etterretningsbataljonen ikke har drevet overv?kning eller kartlegging av norske borgere. At informasjon fra ?pne kilder er lagret feil er beklagelig, men dette er forhold vi har ryddet opp i.
Etterretningsbataljonen er en operativ kapasitet som hver dag jobber med ? redde norske og allierte soldaters liv under skarpe operasjoner i utlandet?, sier Odin Johannessen, Sjef for Brigade Nord.
Priv til red:
Media er velkommen til ? kontakte oss for intervjuer ang?ende denne saken. Vi ?nsker ? stille sjef for Brigade Nord, Brigader Odin Johannessen, eventuelt H?rens talsmann, Oberstl?ytnant Terje Bru?ygard til disposisjon for intervjuer. Vi ber om forst?else for at dette er en sv?rt hektisk periode for H?ren, og at tilgjengeligheten kan variere noe. Ta kontakt med oss for ? koordinere hvilke muligheter som finnes.
Kontaktperson:
Talsmann for H?ren, Oblt Terje Bru?ygard
Telefon: 400 29 631 E-post: [email protected]

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 92400Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #Lagkaptein Markku Karjalainen   #Ruchikar Delela   #TCS