SE

S? är svenskarnas attityd till alkohol

Idag presenterar IQ rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013. Trenden för svenskarnas attityd till alkohol g?r mot en mer ?terh?llsam inställning till berusningsdrickande samtidigt som vi har en mer till?tande syn p? vardagsdrickande.
IQs Alkoholindex är en ?rligt ?terkommande undersökning* om attityden till alkohol i Sverige med betoning p? berusningsdrickande. Rapporten bygger p? resultaten av totalt 8000 svar under ?ren 2010-2013 bland personer 16 ?r och äldre.
– Att dricka sig berusad är idag allt mindre socialt accepterat. Men vi ser ocks? att vardagskonsumtionen av alkohol ökar och blir allt mer normaliserad, risken med detta är att vi l?ngsamt dricker oss in i ett beroende, säger Magnus Jägerskog, vd p? IQ.
I rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013 är alkoholforskarna Mats Ramstedt och Jonas Raninen, b?da verksamma vid Karolinska Institutet, medförfattare.
– Den förändring i attityd kring alkohol vi ser i IQs Alkoholindex ligger i linje med konsumtionsmätningar som genomförts. Idag dricker vi alkohol oftare samtidigt som det rena berusningsdrickandet sjunker n?got, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare vid Karolinska Institutet.
S? skiljer sig attityden till alkohol bland olika grupper:
– Yngre har en mer till?tande syn p? alkohol än äldre
– Kvinnor har en mer ?terh?llsam attityd till alkohol än män
– Personer med högre utbildning har i större utsträckning en mer ?terh?llsam attityd till alkohol än personer med lägre utbildning
– Föräldrar med barn upp till 9 ?r tycks ha en mer till?tande attityd till alkohol än föräldrar med barn över 9 ?r
– En hög egen alkoholkonsumtion innebär en mer till?tande attityd till alkohol
– Inkomst p?verkar inte attityden till alkohol nämnvärt
Se bifogat faktablad för fler resultat fr?n IQs Alkoholindex 2010-2013.
* Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer av företaget Novus
Hela rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013 finns att ladda ner här: http://www.iq.se/public/assets/Documents/Alkoholindex/IQs_Alkoholindex_2013.pdf
För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: [email protected]

IQ verkar för en smartare syn p? alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förh?llningssätt till alkohol, genom IQ:s nätverk som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholomr?det samt genom kunskap om aktuella alkoholfr?gor. IQ-initiativet är ett frist?ende dotterbolag till Systembolaget.
Läs mer p? IQ.se.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ja Har   #Rolf Dahlberg   #Visma Infolines   #Visma Spcs