SE

Rysslands agerande i Ukraina skrämmer Nordiska affärsresenärer

Resegeometri har fr?gat affärsresande p? 1000 Nordiska företag med en genomsnittlig affärsresebudget p? 25 Mkr om de tror att Rysslands agerande i Ukraina kommer att minska affärsresandet i allmänhet, och nästan hälften säger att affärsresandet kommer att minska mycket eller marginellt.
Resultatet nedbrutet per land visar att krisen har störst p?verkan p? finska affärsresenärer där hela 52 % menar att resandet kommer att minska. Motpolen är Norge där endast en tredjedel (32 %) ser Ukrainakrisen som ett hot mot resandet. I Sverige och Danmark är motsvarande andel 43 respektive 44 %.
– Även om Ukraina inte är ett av v?ra vanligare resm?l s? p?minner den här typen av konflikter att affärsresenärer är en grupp som är mer riskexponerade än andra och det är först?eligt att man antar en mer försiktig h?llning. Vi ser ocks? att den positiva utvecklingen i resandet som v?ra mätningar under de tv? senaste kvartalen visat nu stannat av vilket sannolikt har bäring p? den ökade geopolitiska oron i världen säger Jan Ogner VD p? kunskapsföretaget Resegeometri Nordic AB.
– Utfallet i Finland ska ses mot deras specifika historia och geografiska läge. Med den stora exponering Finska företag har mot Ryssland, är det inte förv?nande att finnarna är mer oroade än vad man är i övriga Nordiska länder. För Finlands del kommer detta dessutom i ett mycket känsligt läge d? utvecklingen redan innan visat p? betydande svagheter och om krisen blir l?ngvarig, vilket man kan befara, kan detta f? en betydande p?verkan p? finsk affärsreseindustri fortsätter Jan Ogner.

Fakta om Resegeometri och undersökningen:
Dessa undersökningsfakta är en del av Resegeometris Nordiska, kvartalsvisa och oberoende mätning av konjunkturen i ett affärsreseperspektiv – State Of The Business Travel Market. I undersökningen utfr?gas 1000 danska, finska, norska och svenska företag kvartalsvis om deras efterfr?gan av affärsresor p? b?de kort och l?ng sikt. Undersökningen ing?r i Resegeometris undersökningskoncept ?The Nordic Business Travel Barometer? best?ende av ett flertal olika undersökningar och analyser för en oberoende granskning av den Nordiska affärsresemarknaden.
Resegeometris verksamhetsfokus är strategisk kunskap om Nordisk rese- och mötesindustri i ett globalt perspektiv.
För mer information:
Jan Borg, Resegeometri Jan Ogner, Resegeometri
+46 (0)739-01 07 22 +46 (0)733-82 88 44
[email protected] [email protected]
www.resegeometri.se www.resegeometri.se

0060Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Eco Innovera   #Foto Beatle Sydbarrett   #Mostphotos Formas   #PVC