SE

Ross – Rehact samarbete fördjupas!

Rehact AB gjorde under första kvartal 2013 en överenskommelse med Ross arkitektur & design om att skapa en unik villa till ett anvisat omr?de p? Dalarö. Omr?det har en mycket stark klassisk tradition i sitt arkitektoniska formspr?k och kraven p? lyhördhet för detta var stor fr?n kommunen.
Ross löste dock detta med bravur och beviljat bygglov finns nu klart sedan maj. Markarbeten förväntas p?börjas under sensommaren.
Avsikten med huset är först och främst för att kunna framvisa och testa Rehacts unika klimatsystem som beskrivs kunna spara upp till 85% av externt energibehov. Planen är att p? sikt utveckla totalt sex hus i omr?det med detta system.
Ross arkitektur & designs VD, P?l Ross, välkomnar Rehacts inovation och ser fram mot en spännande förnyelse inom detta mycket viktiga omr?de.
Ross Arkitektur & Design AB har sedan 1996 varit ledande med att erbjuda egen unik design för specialritade exklusiva villor där gränsen mellan konst och arkitektur suddats ut. Varje projekt har till fullo kommit till sin rätt genom intelligent byggkonstruktion, moderna sunda byggmaterial och en alltid närvarande nyfikenhet p? nya lösningar. Ross unika design gör det omöjliga möjligt. Live in a Work of Art!0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bertil Bj   #Om Vasamuseets-vanner Bifogade   #Thomas Cederroths   #Tom Ward