Utredninger

R?rende tiltro

Fire av ti ungdommer tror Grunnloven inneholder bestemmelser om likestilling. – Ungdommen tror Grunnloven er mer moderne enn den er, sier professor Frank Aarebrot.

Et sp?rsm?l i Medieunders?kelsen 2014 avsl?rer at kunnskapen om den norske Grunnloven ikke er s? stor blant norsk ungdom. For f?rste gang er ungdom mellom 16 og 25 ?r en egen gruppe i unders?kelsen, og i anledning grunnlovsjubileet er det i ?r lagt inn et par sp?rsm?l om Grunnloven.

Et av sp?rsm?lene er et rent kunnskapssp?rsm?l og lyder ?Hvilket av f?lgende prinsipper st?r det ikke noe om i Grunnloven?? Alternativene var ?Ytringsfrihet?, ?Eiendomsrett? og ?Likestilling?. Rett svar er ?Likestilling?, siden Grunnloven fra 1814 ikke inneholder bestemmelser om likestilling eller ikke-diskriminering.
R?rende tiltro
Blant ungdommen er det bare 31 prosent som svarer rett p? sp?rsm?let. Flere tror det er eiendomsretten som ikke er nevnt i Grunnloven, mens 10 prosent tror ytringsfrihet ikke er nevnt. 27 prosent av de spurte sier at de ikke kjenner til svaret.

– Det viser egentlig at mange unge har en r?rende tiltro til at Grunnloven er mer aktuell enn den egentlig er. De tillegger Grunnloven st?rre status enn den virkelig fortjener, sier professor Frank Aarebrot, som er faglig ansvarlig for Medieunders?kelsen.

Fredag skal Aarebrot forelese p? direkten i 200 minutter p? NRK, i anledning 200-?rsjubileet for den norske Grunnloven. Han forteller at mange av hans studenter ved Universitetet i Bergen ogs? blir overrasket n?r de f?r vite hvor tynn den norske Grunnloven i realiteten er.
D?rlig l?rebok
– Grunnloven er en usedvanlig d?rlig l?rebok i norsk statsforvaltning. Det er en masse prinsipper som er kommet til senere, men som ikke er nedfelt i Grunnloven. Det gjelder ogs? et s? grunnleggende forhold som det lokale selvstyret. Parlamentarismen ble f?rst skrevet inn i Grunnloven i 2007, etter ? ha v?rt praktisert i rundt 120 ?r, sier han.

Blant publikum over 25 ?r, svarer 60 prosent rett p? kunnskapssp?rsm?let om Grunnloven. Enda bedre er kunnskapene blant journalister (64 prosent) og norske redakt?rer (77 prosent).

Medieunders?kelsen 2014 er utf?rt av Respons Analyse p? oppdrag av Nordiske Mediedager i februar 2014. Et representativt utvalg p? rundt 2000 respondenter er spurt innen gruppene publikum generelt, unge mellom 16 og 25 ?r, journalister og redakt?rer. Resultatene vil bli avsl?rt i tiden frem til Nordiske Mediedager i Bergen, der de settes under debatt 8. mai.
Ansvarlige for unders?kelsen er professor Frank Aarebrot, tlf 970 68 396 og journalist P?l Andreas M?land, 995 30 634.
Nordiske Mediedager er Nordens st?rste ?rlige mediekonferanse. Hos oss f?r du tre stappfulle dager med faglig oppdatering og inspirasjon, presentert av topp fagfolk fra inn- og utland. Og ikke minst, prisdryss og festkarameller p? kveldstid! Sett av 7. – 9. mai 2014 til Mediedager i Grieghallen, Bergen.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EY   #HR   #Kontaktpersoner Helle