SE

Rita Mahato fr?n Nepal f?r ?rets Per Anger-pris

2014-09-08 06:30 Forum för levande historia 2014 ?rs Per Anger-pris tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes uth?lliga kamp mot sexuellt v?ld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, v?ldsamt och socialt utsatt samhälle. Trots att hon själv och hennes familj ständigt är utsatta för allvarliga hot fortsätter hon kampen för att stärka kvinnors rättigheter i Nepal.

?rets Per Anger-pris tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes viktiga och osjälviska arbete för v?ldsutsatta kvinnor i Nepal.
P? uppdrag av regeringen delar Forum för levande historia ?rligen ut Per Anger-priset till en person som med stort mod och initiativförm?ga utan egen vinning gjort demokratifrämjande och humanistiska insatser. Förhoppningen är att pristagarnas agerande ska inspirera människor att ta ställning, v?ga säga emot och visa civilkurage.
2014 ?rs Per Anger-pris tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes uth?lliga kamp mot sexuellt v?ld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, v?ldsamt och socialt utsatt samhälle. Trots att hon själv och hennes familj ständigt är utsatta för allvarliga hot fortsätter hon kampen för att stärka Nepals kvinnors mänskliga rättigheter.
Rita Mahato arbetar som representant för människorättsorganisationen Women’s Rehabilitation Center (WOREC) i sydöstra Nepal nära gränsen till Indien. Ett arbete som handlar om att stötta v?ldsutsatta kvinnor och medvetandegöra dem om sina rättigheter. Enligt nepalesisk lag är barnäktenskap förbjudet. Trots det blir m?nga unga flickor bortgifta, i flera fall redan innan de har n?tt puberteten.
37-?riga Mahatos främsta drivkraft är hennes egen erfarenhet. Hon har själv blivit utsatt för psykiskt och fysiskt v?ld och hot. Som ton?ring blev hon bortgift och födde sitt första barn knappt ett ?r senare. Under graviditeterna misshandlade svärföräldrarna henne och tvingade henne att utföra tunga arbetssysslor, vilket framkallade ett livmoderframfall.
?rets Per Anger-pris delas ut till Rita Mahato p? MR-dagarna i Ume? torsdag 13 november. Pristagaren kommer ocks? att vara tillgänglig för intervjuer i Stockholm 11-12 november.
För mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe p? [email protected] eller 0702-59 38 19. Mer information om Per Anger-priset hittar du här.
I nomineringsarbetet med att välja ut ?rets pristagare har nio internationellt erkända frivilligorganisationer med brett kontaktnät deltagit: Amnesty, Afrikagrupperna, Diakonia, Civil Rights Defenders, Svenska FN-förbundet, Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Reportrar utan gränser, Svenska Kyrkan och Svenska Pen.
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vi är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar fr?n historien. Främst med fokus p? lärare och elever. V?r utg?ngspunkt tar vi i Förintelsen.
1011400Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Unik analys av partiernas hemsidor - C bäst och SD sämst

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy