SE

Ris och ros när utbildningsvetenskapliga ämnen utvärderades

Universitetskanslersämbetet ger i den nationella kvalitetsutvärderingen tre av fem utvärderingar inom utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle betyget hög kvalitet och tv? f?r betyget bristande kvalitet.
Nationellt har totalt 39 jämförbara ämnen utvärderats i denna omg?ng. I pedagogik p? kandidatniv? har 7 av 14 utvärderade bedömts ha brister.
Utvärderingen gäller inte lärarutbildningen
Det är inte lärarutbildningen som har utvärderas nu utan de programmen utvärderas separat vid ett senare tillfälle.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat didaktik p? kandidat- och magisterniv?, pedagogik p? kandidat- och magisterniv? samt dramapedagogik p? kandidatniv?. Bedömningen blev hög kvalitet förutom pedagogik p? kandidatniv? samt didaktik p? magisterniv?, där UKÄ finner brister.
– UKÄs utvärderingar är en viktig del i v?rt kvalitetsarbete och vi kommer självfallet att vidta alla de ?tergärder som är nödvändiga, säger avdelningschef ?ke Tilander.
– Man m?ste komma ih?g att vi inte blivit underkända utan att UKÄ pekat p? vissa brister som vi f?r ett ?r p? oss att ?tgärda.
Dramapedagogik f?r betyget hög kvalitet
– Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att UKÄ nu bekräftat att studenter som läser dramapedagogik vid Högskolan i Gävle har en utbildning bakom sig med hög kvalitet, säger Birgitta Silfver, ämnesansvarig i dramapedagogik.
– Lärande i, med och genom dramapedagogik skiljer sig fr?n lärprocesser i andra ämnen just genom den konstnärliga processen där gestaltandet av kunskap, erfarenheter och ?sikter blir till i dialog med mediet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
?ke Tilander, avdelningschef, avdelningen för utbildningsvetenskap
Telefon: 026- 64 86 44, 073-270 74 36
E-post: [email protected]
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bilagor Tabeller   #Enligt Ekonomifakta   #Lars Fredell   #Visma Spcs