SE

Riksförbundet FUB delar ut hederspris till Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg

2014-05-20 15:00 Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB ger hederspriset 2014 till Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg för deras ovärderliga insatser för människor med funktionsnedsättningar och avgörande insatser för LSS lagstiftningen. Westerbergs och Lindqvists fortsatta kamp för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mycket värdefull för FUB:s egen kamp som började för snart sextio ?r sedan.

FUB delar ut hederspris till Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg
I ?r är det 20 ?r sedan som LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade infördes ? en lag som ändrade förutsättningar för tiotusentals människor möjligheter att leva ett liv som andra. Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg har b?da varit p?drivande i flera delar av den l?nga processen som krävdes för att omvandlar vackra ord till en lag som utg?r ifr?n alla människors rätt till ett s? självständigt liv som möjligt.
I samband med detta jubileum vill Riksförbundet FUB uppmärksamma Bengt Lindqvists och Bengt Westerbergs avgörande insatser för LSS lagstiftningen.
Bengt Lindqvist har varit en pionjär när det gäller kravet p? delaktighet i samhället och för att förändra synen p? människor med funktionsnedsättningar. Bengt Westerberg har med mod och framsynthet v?gat ta striden för personer med utvecklingsstörning, som med stöd av LSS ha f?tt en vardag präglad av delaktighet, en vardag som p? m?nga sätt var otänkbar för bara en generation sedan. Än idag väcker LSS lagstiftningen uppmärksamhet internationellt med sitt kraftfulla ställningstagande för alla människors lika värde.
Westerbergs och Lindqvists fortsatta kamp för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mycket värdefull för FUB:s egen kamp som började för snart sextio ?r sedan. Det har stor betydelse att de är aktiva i dagens p?g?ende debatt, när besparingar och nedskärningar hotar att urvattna LSS ursprungliga intentioner.
För att hedra dessa b?da och deras viktiga insatser har Riksförbundet FUB beslutat att ge Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg hederspriset för 2014.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB st?r för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom m?nga andra som delar v?r grundsyn.7700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy