SE

RFSL släpper kommunundersökning: Göteborg, Växjö och Malmö i topp

2014-08-31 07:00 RFSL

För första g?ngen sedan 2006 har RFSL genomfört en kommunundersökning. Kommunundersökningen är en omfattande rapport som utvärderar och redovisar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-fr?gor p? olika omr?den: skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Därutöver ing?r i rapporten statistik kring utsatthet för hatbrott, en mätning av skillnader i attityden till hbtq-personer mellan olika delar av landet och en kvantitativ värdering av hbtq-samhällets infrastruktur.
Göteborgs kommun, Växjö kommun och Malmö kommun hamnar i topp, med högst totalt betyg.
– Det är naturligtvis roligt att Göteborg hamnar högst i undersökningen och det handlar ju om att stora satsningar har gjorts här. Till exempel är stadens hbtq-r?d en i Sverige unik satsning. Men, alldeles nyss idag fick jag själv en homofob kommentar p? stan och ig?r fick jag ett transfobt anonymt telefonsamtal fr?n n?gon i Göteborg, s? det finns helt klart saker kvar att göra ocks? här, säger Finn Hellman, ordförande i RFSL Göteborg.
I botten hamnar tre kommuner i Västerbotten: Bjurholms kommun, ?sele kommun och Vilhelmina kommun, samt Storfors kommun i Värmland.
– Det ser illa ut för Västerbotten och visar att de ansvariga i kommunerna, och vi andra som arbetar med dessa fr?gor, har en hel del kvar att göra gällande hbtq-personers situation i Västerbottens inland, säger Helena Gard, ordförande i RFSL Ume?.
I undersökningen kan noteras att skillnaderna över landet är ganska stora, med bottenbetyg p? 1,65 och toppbetyg p? 4,13. Den absoluta majoriteten av landets kommuner uppn?r heller inte betyget 3, och f?r inte godkänt. Glädjande nog kan dock konstateras att antalet kommuner som f?r ett godkänt betyg eller högre denna g?ng är 46, jämfört med endast nio ?r 2006.
– Det är tydligt att mycket har hänt i Sverige, ocks? lokalt, under de senaste ?tta ?ren även om skillnaderna i vilket arbete som läggs ner i hbtq-fr?gor är stora och ?tgärderna fortfarande l?ngt ifr?n är tillräckliga. Vi vet att den förra kommunundersökningen användes av m?nga kommuner som ett hjälpmedel för att bli bättre. Nu ser vi resultatet av n?gra av de ?tgärderna. Det är v?r förhoppning att s? ocks? ska ske den här g?ngen, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Kommunundersökningen har genomförts av RFSL och baseras delvis p? en enkät till landets kommuner som är gjord i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting – SKL. Enkäten har utformats gemensamt av RFSL och SKL och skickats ut av SKL. RFSL har sedan ytterligare en g?ng skickat ut enkäten till de som inte svarat och därefter poängbedömt samtliga enkätsvar. 83,1 procent av kommunerna besvarade enkätfr?gorna. Förutom enkäten har statistik fr?n SCB (Statistiska centralbyr?n) och BR? (Brottsförebyggande r?det) använts, liksom en attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA p? uppdrag av RFSL. Uppgifter fr?n RFSL:s avdelningar gällande ekonomiskt stöd, med mera, har ocks? inhämtats.
Rapportens resultat ska inte läsas p? s? sätt att de kommuner som ligger i topp saknar utmaningar p? hbtq-omr?det ? här syns bara resultat av mätningarna p? de omr?den som redovisas.

Presskontakter avdelningsordförande:
Finn Hellman, ordförande RFSL Göteborg ? 0760-45 41 39 eller [email protected]
Helena Gard, ordförande RFSL Ume? ? 0730-49 40 74 eller [email protected]

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se
Bifogade filer
1631400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy