SE

RFSL p? International Day of Action for Trans Depathologization 2014: avskaffa diagnos- och utredningskrav vid byte av juridiskt kön

2014-10-18 18:05 RFSL Den internationella kampanjen Stop Trans Pathologisation har utropat lördagen den 18 oktober 2014 till ?rets aktionsdag för avskaffande av sjukdomsstämplingen av trans*personer. I ?r sätter kampanjen extra fokus p? unga transpersoners situation och vill positivt uppmärksamma m?ngfalden av könsidentiteter och könsuttryck.

Den internationella kampanjen Stop Trans Pathologisation har utropat lördagen den 18 oktober 2014 till ?rets aktionsdag för avskaffande av sjukdomsstämplingen av trans*personer. I ?r sätter kampanjen extra fokus p? unga transpersoners situation och vill positivt uppmärksamma m?ngfalden av könsidentiteter och könsuttryck.
Den globala trans*rörelsen och allierade m?ste ännu idag 2014 fortsätta kräva att sjukv?rden upphör att betrakta trans*personer som psykiskt sjuka människor som lider av en personlighetsstörning. I Sverige har vi tvingats konstatera att den ansvariga myndigheten för juridiska könsbyten, Socialstyrelsens rättsliga r?d, fortfarande ställer krav p? psykiatrisk utredning, l?ngvarig läkarkontakt och/eller diagnos, trots att Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall, inte längre kräver n?gra medicinska ingrepp eller inneh?ller n?gra krav p? vare sig utredning eller diagnos. Detta gör att en stor grupp människor som önskar ändra sin juridiska könstillhörighet utestängs fr?n denna fundamentala mänskliga rättighet – att f? sin könsidentitet juridiskt erkänd.
Den 15 maj i ?r meddelade förvaltningsrätten i Stockholm dom i ett m?l som rörde just detta. Rättsliga r?det hade d? nekat en person att byta juridiskt kön med hänvisning till att personen inte genomg?tt utredning enligt ?gängse praxis?. Förvaltningsrätten ans?g att detta var felaktigt och ?terförvisade m?let till rättsliga r?det för prövning. I veckan gjordes en ny prövning av r?det, och personen fick nu byta juridiskt kön. Samtidigt framgick vid prövningen av fallet att rättsliga r?det fortfarande har uppfattningen att en medicinsk utredning är ett krav för ändrat juridiskt kön.
– Rättsliga r?dets agerande är allvarligt och ett hot mot rättssäkerheten. Rättsliga r?dets förmynderi över trans*personers liv och rättigheter m?ste avskaffas, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse, medlem i styrelsens transarbetsgrupp och före detta ordförande för Transgender Europe.
P? den internationella aktionsdagen för avskaffandet av sjukdomsstämplingen av trans*personer kräver RFSL att kraven p? genomg?ngen psykiatrisk utredning och diagnos omedelbart avskaffas och att Sverige i likhet med Danmark och Argentina inför en lagstiftning där varje människa själv fritt f?r avgöra vilket kön en vill tillhöra utan inskränkningar.
– Att byta juridiskt kön ska vara just en juridisk, administrativ, process. Lagen efterfr?gar ingen inblandning av v?rden. Vi vill att regeringen snarast, enligt vad som st?r i lagens 9:e paragraf, meddelar föreskrifter om de krav för fastställelse, som de anser ska gälla. Nu har vi en situation där en myndighet självsv?dligt har gjort en tolkning av en lagtext, som vi anser ska tolkas p? ett helt annat sätt, sager Emelie Mire ?sell, sammankallande i RFSL:s transarbetsgrupp.

A to już wiesz?  Pressinbjudan: Den svenska välfärdsmodellens uppg?ng och fall?

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se26500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy