SE

RFSL p? IDAHOT: nu är det upp till bevis för regeringen

2014-05-17 14:01 RFSL Idag den 17 maj är det IDAHOT, Internationella dagen mot homofobi och transfobi. I veckan uppmärksammades detta med en konferens p? Malta, som den svenska regeringen samarrangerat tillsammans med den maltesiska. Konferensen var en uppföljning av ett initiativ fr?n den nederländska regeringen förra ?ret, d? den europeiska hbtq-rörelsen och ett stort antal regeringsrepresentanter samlades i Haag.

Idag den 17 maj är det IDAHOT, Internationella dagen mot homofobi och transfobi. I veckan uppmärksammades detta med en konferens p? Malta, som den svenska regeringen samarrangerat tillsammans med den maltesiska. Konferensen var en uppföljning av ett initiativ fr?n den nederländska regeringen förra ?ret, d? den europeiska hbtq-rörelsen och ett stort antal regeringsrepresentanter samlades i Haag.
Förra ?ret skrev 13 av de närvarande regeringsrepresentanterna p? en ?Call for a Comprehensive Approach to LGBT Issues at the European Union Level? och lämnade över denna till ansvariga EU-kommissionären Viviane Reding. Reding svarade i princip med att skicka tillbaka bollen till regeringarna och uppmana dem att själva göra n?got.
I ?r tog regeringsrepresentanterna henne p? orden och 17 länder undertecknade ett nytt dokument, kallat ?Declaration of Intent?. Bland undertecknarna, b?de i ?r och förra ?ret, fanns Sveriges hbt-minister Erik Ullenhag (Fp).
Dokumentet best?r till stor del av textavsnitt ur tidigare dokument i samma ämne, bland annat Europar?dets ministerr?dsrekommendation fr?n 2010, som ocks? undertecknades av Sverige.
I dokumentet förbinder sig undertecknarna bland annat att, i fri svensk översättning, ?säkerställa att lämpliga ?tgärder vidtas för att bekämpa diskriminering p? grund av sexuell läggning och könsidentitet?; ?registrera, utreda och ?tala hatbrott?; ?säkerställa att alla kan ?tnjuta rätten till utbildning utan diskriminering, hindrande könsstereotyper, v?ld, mobbning, exkludering??; ?garantera det fulla rättsliga erkännandet av en persons könsidentitet p? alla omr?den, särskilt genom att möjliggöra snabba och tillgängliga ändringar av namn och juridiskt kön?; och ?ta bort kränkande och oproportionerliga krav för att f? ändra juridiskt kön?.
Här finns mycket att jobba med för Sverige. Bland annat:
– den ansvariga myndigheten för diskrimineringsfr?gor, DO, har inte sedan 2009 d? diskrimineringsgrunden ?könsöverskridande identitet och uttryck? infördes, drivit ett enda s?dant fall.
– hatbrott har inte varit en prioriterad fr?ga i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen sedan 2007 och kompetensen inom polismyndigheterna och rättsväsendet är generellt sett l?g.
– m?nga unga hbtq-personer upplever inte skolan som en trygg plats, homofob och transfob mobbning är vanligt förekommande.
– processen för att ändra juridiskt kön kan inte p? n?got sätt kallas ?snabb och tillgänglig?, och vilka krav som egentligen finns i nuläget är oklart, eftersom dessa sedan lagändringen förra ?ret i praktiken har beslutats om av Socialstyrelsens rättsliga r?d.
– Nästa ?r ska IDAHOT-konferensen h?llas i Montenegro. D? m?ste Sverige komma till konferensen med en redovisning p? vilka ?tgärder som vidtagits sedan sist. Vi ser fram emot att föra samtal med regeringen om vilka dessa borde vara, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
P? konferensen lanserades ocks? ?rets ?rättighetskartor? fr?n ILGA Europa och Transgender Europe. P? ILGA Europas karta kom Sverige p? en sjunde plats, efter bland andra Storbritannien (etta), Spanien och Portugal.
Kartorna finns här:
http://tgeu.org/Trans_Rights_Europe_Map
http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials/rainbow_europe

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se819400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy