SE

RFSL och RFSL Ungdom i Almedalen: Rösta för allas lika rätt

2014-07-01 18:15 RFSL Under ?rets Almedalsvecka lanserar RFSL och RFSL Ungdom kampanjen Rösta för allas lika rätt. Kampanjen är organisationernas valrörelsekampanj där fem politikomr?den sätts i fokus: asylpolitik, transpersoners rättigheter, familjepolitik, folkhälsa och skola.

Under ?rets Almedalsvecka lanserar RFSL och RFSL Ungdom kampanjen Rösta för allas lika rätt. Kampanjen är organisationernas valrörelsekampanj där fem politikomr?den sätts i fokus: asylpolitik, transpersoners rättigheter, familjepolitik, folkhälsa och skola.
RFSL och RFSL Ungdoms valrörelsekrav är att de politiska partierna säkerställer s? att:
– alla har rätt till en rättssäker asylprövning
– alla har rätt att f? sin könsidentitet erkänd och respekterad
– alla har rätt att leva tryggt med sin familj
– alla har rätt till bästa möjliga hälsa och ett liv fritt fr?n v?ld
– alla har rätt till en utbildning fri fr?n trakasserier och diskriminering
Bland annat kräver vi en översyn av utlänningslagen för att säkerställa en rättssäker asylprövning för alla asylsökande, inklusive hbtq-personer; att ?ldersgränsen för ändring av juridiskt kön tas bort och skadest?nd betalas ut till tv?ngssteriliserade transpersoner; att könsneutral föräldraskapspresumtion införs och att det ska var möjligt att vara fler v?rdnadshavare än tv?; att hetslagstiftningen ska inkludera transpersoner och att de hiv-preventiva insatserna m?ste riktas mot de personer som är mest utsatta för risken att f? viruset överfört; och att skolorna tar likabehandlingsarbetet p? allvar för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en utbildning utan diskriminering och trakasserier.
– Vi vill sätta hbtq-fr?gorna i fokus under valrörelsen och hoppas p? klara besked fr?n partierna, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
– Unga hbtq-personers rättigheter borde vara en oerhört viktig fr?ga för politikerna, där mycket ?terst?r att göra för att till exempel komma tillrätta med diskriminering och trakasserier i skolan, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.
Läs mer om v?ra valkrav p?: http://hbtqval.se/valbloggen/
Under almedalsveckan ordnar RFSL och RFSL Ungdom ett flertal programpunkter, bland annat en partidebatt om hbtq-politik. Hela programmet hittar du p? valbloggen.
P? valbloggen finns ocks? v?r undersökning inför Europaparlamentsvalet och lagom till Stockholm Pride kommer undersökningen inför riksdagsvalet, där vi ställt fr?gor till riksdagskandidater gällande n?gra av v?ra prioriterade fr?gor. Vi har ocks? tittat p? hur riksdagsledamöterna röstat i n?gra av den senaste mandatperiodens hbtq-politiska omröstningar.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy