SE

RFSL och RFSL Stockholm med projekt om normer, funktionsförm?ga, hbtq och rättigheter

2014-06-24 13:03 RFSL Äntligen kan vi meddela att RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har f?tt beviljade medel fr?n Arvsfonden för ett projekt om normer kopplat till funktionsförm?ga, hbtq och rättigheter. Vi smygstartar nu i juni för att komma ig?ng med full kraft den första september och kommer att p?g? i tre ?r.

Äntligen kan vi meddela att RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har f?tt beviljade medel fr?n Arvsfonden för ett projekt om normer kopplat till funktionsförm?ga, hbtq och rättigheter. Vi smygstartar nu i juni för att komma ig?ng med full kraft den första september och kommer att p?g? i tre ?r.
Bakgrunden till projektet är förstudien Funkisrapporten ?och aldrig mötas de tv?? som RFSL Stockholm släppte 2013 samt studier och erfarenheter kring hur normer tar sig uttryck inom olika LSS verksamheter.

RFSL samarbetar med en mängd olika funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet best?r av flera olika delar, störst fokus kommer vara p? utbildningsinsatser och i förlängningen sociala mötesplatser.

Utbildningsdelen kommer best? av fyra olika insatser. Tre olika Externa utbildningsinsatser som fokuserar p? tre olika m?lgrupper:

? Normer och rättigheter kopplat till hbtq och funktionsvariationer, riktad till LSS-personal.
? Funktionshinderorganisationers kanslipersonal och medlemmar.
? Personer som befinner sig inom daglig verksamhet.

De olika utbildningsinsatserna kommer att tas fram av referensgrupper, som best?r av representanter fr?n respektive m?lgrupp, som under första ?ret kommer arbeta fram metoder och upplägg för utbildningsinsatserna tillsammans.

Den fjärde är en intern utbildningsinsats: De tjänstepersoner som arbetar p? RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom kommer under hösten 2014 genomg? en intern utbildning kring olika funktionsvariationer för att höja kunskapen, kompetensen och skapa mer tillgängliga verksamheter. Föreläsare och utbildare kommer att anlitas fr?n olika organisationer och verksamheter inom funktionshinderrörelsen.

Vill du veta mer?
Är du engagerad inom funktionshinderrörelsen, eller har du erfarenheter av att funkfobiska och otillgängliga rum inom hbtq-världen, arbetar du inom LSS och känner att du och din arbetsplats behöver f? mer kunskap kring normkritik och rättigheter? Hör av dig till oss! Du kanske vill delta i projektet genom att sitta med i n?gon av referensgrupperna eller p? andra sätt komma med förslag.

Kontaktinformation

Lisa Ericson Projektledare, RFSL Stockholm, tel. 08-501 629 61
[email protected]

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se213400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy