SE

RFSL lanserar valrapport: Stora skillnader mellan och inom partierna i hbtq-fr?gor

Idag inleds ?rets upplaga av Stockholm Pride. RFSL rivstartar firandet med att lansera rapporten ?Riksdagsval under regnb?gen?, en kartläggning av de politiska partiernas agerande och ställningstaganden i hbtq-fr?gor. Utifr?n enkätsvar i 14 hbtq-fr?gor (fr?gor som särskilt berör homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter) har 321 riksdagskandidater fr?n tio partier poängsatts. 20 riksdagskandidater (tio MP-kandidater, fem PP-kandidater, tv? FP-kandidater, en V-kandidat, en C-kandidat och en FI-kandidat) har tilldelats maxpoängen 24 poäng. Lägst poäng (1) har tilldelats tv? SD-kandidater.
Enkätundersökningen pekar p? att inställningen till hbtq-fr?gor bland riksdagskandidaterna genomg?ende är relativt positiv, men varierar mycket mellan partierna. Inte bara mellan partierna utan ocks? inom partierna varierar inställningen till de olika fr?gor som ställts. Mest splittrade i inställningen till dessa fr?gor var kandidaterna fr?n Moderaterna, medan V-kandidaterna var mest samstämmiga.
Även riksdagens hantering av hbtq-fr?gor under mandatperioden har granskats i rapporten. Det parti som i riksdagen under 2010-2014, utifr?n ?tta riksdagsomröstningar i hbtq-fr?gor, haft högst överensstämmelse i procent räknat med RFSL:s ?sikter är Miljöpartiet (85,5 procent), följt av Vänsterpartiet (83,6 procent). Även en total överensstämmelse, utifr?n b?de enkätsvar och riksdagsomröstningar, i procent räknat mellan RFSL:s st?ndpunkter och partierna har räknats fram. Ocks? här har Miljöpartiet f?tt högst överensstämmelse (88,6 procent), följt av Vänsterpartiet (86,6 procent). Utifr?n bara enkätsvaren har dock Piratpartiet f?tt högst överensstämmelse med RFSL:s st?ndpunkter: 91,3 procent.
– Vi hoppas att v?r rapport ska vara till hjälp för alla väljare som tycker att hbtq-fr?gor är viktiga ? oavsett om de h?ller med RFSL om allt eller inte, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
Sju av de ministrar i regeringen som kandiderar till riksdagen har svarat p? RFSL:s enkät. Bland dem har Birgitta Ohlsson (FP) f?tt högst poäng (20,5). Av de sju partiledare eller motsvarade, fr?n fyra partier, som svarat p? enkäten har Anna Troberg (PP) och Gudrun Schyman (FI) f?tt högst poäng, med 24 respektive 22,5 poäng.
– Vi är väldigt glada över att s? pass m?nga kandidater har svarat p? enkäten och ser fram emot en pridevecka fylld av politik. Förutom ett seminarium om rapporten idag kommer vi ocks? att ordna samtal med politiker om bland annat kommunpolitik och asylpolitik, och s? blir det partiledardebatt p? fredag, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.
RFSL presenterar rapporten idag kl. 16.00 under ett seminarium i Pride House p? Kulturhuset (Bandlersalen). En politikerpanel kommer under programpunkten att samtala om hbtq-fr?gor. De politiker som deltar är Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Gunvor G Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Johan Hedin (C), Hans Linde (V), Emma Henriksson (KD), Sissela Nordling Blanco (FI) och Anna Troberg (PP).
Ladda ner rapporten här
Läs om RFSL:s programpunkter under Stockholm Pride här
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se26800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Enligt Trafikverkets   #Gustav Liljeberg   #Jesper Christensen   #MHF