SE

RFSL lanserar rapport: Hbtq-kompetensen hos testmottagningar varierar stort

2014-04-02 15:13 RFSL RFSL har undersökt bemötande och v?rd av hbtq-personer p? testningsmottagningar, Undersökningen visar att hbtq-kompetensen hos mottagningarna varierar stort. Framför allt transpersoner osynliggörs ofta och drabbas av ett sämre bemötande än andra.

RFSL har undersökt bemötande och v?rd av hbtq-personer p? testningsmottagningar. Undersökningen visar att hbtq-kompetensen hos mottagningarna varierar stort. Framför allt transpersoner osynliggörs ofta och drabbas av ett sämre bemötande än andra.
Undersökningen ?Vi ringer om det är n?t? har g?tt till s? att RFSL har skickat ut personer p? tre orter, Göteborg, Malmö och Örebro, för att testa sig för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Personerna har sedan berättat om upplevelsen p? mottagningen. De allra flesta har f?tt ett gott bemötande och kan tänka sig att g? till samma mottagning igen, men bemötande och v?rd skiljer sig stort mellan olika mottagningar.
Hivtest med snabbt provsvar utan krav p? tidsbokning erbjuds enbart p? en av mottagningarna: RFSL R?dgivningens Sk?nes egen mottagning Checkpoint i Malmö. P? tv? andra mottagningar behöver man boka tid för snabbsvarstest, medan de flesta av mottagningarna inte erbjuder test med snabbt provsvar. RFSL anser att hivtest med snabbt provsvar är en mycket viktig komponent i en fungerande hivprevention riktat till utsatta m?lgrupper, till exempel män som har sex med män, och borde erbjudas p? drop-in mottagningar i alla landsting. De allra flesta mottagningar erbjuder enbart hivtest med svar efter en vecka, och m?nga ?terkommer inte med svar alls om testet visar sig vara negativt.
– Personer som tar ett hivtest borde f? sitt provsvar genom ett ?terbesök, eller ?tminstone över telefon. Ett hivtest innebär ofta en stor oro för den som testar sig, och att inte f? n?got besked alls om testet är negativt ökar den oron. V?r studie visar att de som f?tt sina provsvar direkt, i och med snabbtest, är väldigt nöjda med det, säger RFSL:s vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop.
Transkompetensen hos mottagningarna behöver ocks? generellt förbättras.
– M?nga av mottagningarna saknar en medvetenhet om transfr?gor, vilket gör att transpersoner osynliggörs. I n?gra fall är det uppenbart att personen är transperson, vilket leder till att denne f?r nyfikna fr?gor eller i värsta fall ett olämpligt bemötande. Det är uppenbart att mer utbildning om dessa fr?gor behövs, säger Carolina Orre, hiv- och hälsohandläggare p? RFSL och projektledare för studien.
– I rapporten lyfter RFSL flera omr?den där mottagningarna kan bli bättre och vi hoppas därför att rapporten kan vara ett verktyg i mottagningarnas arbete för ett bättre bemötande, avslutar Christian Antoni Möllerop.
Rapporten ?Vi ringer om det är n?t? finns att ladda ner p?: http://www.rfsl.se/?p=1062

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se13300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy