SE

RFSL lanserar rapport: Hbt-kvinnor har ett flertal alkoholrelaterade utmaningar

Att det finns oroväckande fakta gällande hbt-kvinnors alkoholkonsumtion har tidigare studier visat. Nu lanserar RFSL en rapport som bekräftar denna bild och visar att hbt-kvinnor betydligt oftare är riskkonsumenter av alkohol än unga kvinnor i övriga befolkningen. Behov av särskilda insatser gentemot gruppen finns.
Forskning om hbt-kvinnors alkoholkonsumtion har de senaste 20 ?ren signalerat att hbt-kvinnor är en riskgrupp inom ett flertal hälsorelaterade omr?den. Bland annat visar Folkhälsoinstitutets (numera Folkhälsomyndigheten) undersökningar om hbt-personers levnadsvillkor en negativ trend. 2011-2013 fick RFSL bidrag fr?n d?varande Folkhälsoinstitutet (FHI). Syftet var att titta närmare p? hbt-kvinnors alkoholkonsumtion. Den rapport RFSL nu släpper, ?Alkohol spelar roll ? En studie i hbt-kvinnors alkoholbruk?, visar p? ett flertal utmaningar.
– Risker relaterade till alkohol härrör inte fr?n sexuell läggning i sig, utan är en följd av en rad kulturella och miljömässiga faktorer. M?nga av studiens informanter uppger att de dricker alkohol p? grund av faktorer som kan härledas till s? kallad minoritetsstress, säger Suzann Larsdotter, projektledare vid RFSL för projektet hbt-kvinnor och alkohol.
Minoritetsstress är den psykosociala stress som hbt-personer upplever av att vara i minoritetsposition och inbegriper olika typer av stressfaktorer kopplade stigmatisering i heteronormativa- och/eller heterosexistiska samhällskontexter.
– Flera vittnar om att alkohol kan hjälpa för den som vill släppa hämningar och m?nga använder alkohol för att lindra psykisk eller fysisk smärta. För m?nga av informanterna underlättar alkohol i förh?llande till ragg, flirt och annat kontakttagande p? ett allmänt plan. Vidare kan alkohol spela en roll för att v?ga ha sex eller prova nya sexuella praktiker, säger Suzann Larsdotter.
RFSL har vid ett flertal tillfällen p?pekat att ingen myndighet eller nationell aktör axlar ansvaret för de särskilda utmaningar som finns inom hbt-gruppen när det gäller psykisk ohälsa, alkohol- och drogkonsumtion.
– FHI har i sina egna undersökningar om hbt-gruppens levnadsvillkor föreslagit ett flertal ?tgärder för att förbättra gruppens folkhälsa. Tyvärr har inte detta f?tt n?gon synlig effekt p? myndigheters agerande. ?tgärdsförslagen är heller inte synliga i de nationella styrdokument som rör alkohol- och drogprevention, eller i de bidrag som riktar sig mot frivilla organisationer, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.
– Hbt-personer hamnar mellan tv? stolar, och ingen axlar ansvaret för att ?tgärda problemen. Det kan synas som att m?lgruppens behov av särskilda ?tgärder förbises. Det är djupt problematiskt när kunskapsunderlaget entydigt pekar p? vikten av särskilda insatser, avslutar Christian Antoni Möllerop.
RFSL hoppas att studien kan bidra till att beslutsfattare och myndigheter i framtiden uppmärksammar de särskilda utmaningar som finns p? omr?det och agerar därefter.

Rapporten kan laddas ner p?: http://www.rfsl.se/?p=6511

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se23200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Custice Custice   #Frukt35 Mineralvatten30 Godis   #Mat18 Bryggkaffe12 Fika7