SE

Resultat fr?n Blue Consulting Group?s undersökning om strategiformulering och dess genomförande 2013

Demoskops väljarbarometer för

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för september har de rödgröna (48,9%) alltjämt ett markant övertag i opinionen, men inte längre egen majoritet. Alliansen stöds nu av 39,9%, vilket är en ökning med 2,8 procentenheter i förh?llande till det rekordl?ga stödet i juli. Det skiljer nu 9 procentenheter mellan de politiska huvudalternativen.
Förändringarna är överlag sm?, men n?gra väsentliga observationer kan göras.
Moderaterna (25,1%) ligger i stort kvar p? niv?n fr?n juli. Ett minus med 0,2 procentenheter innebär dock att stödet är det lägsta sedan september 2008. De övriga tre Allianspartierna g?r fram?t n?got. Folkpartiet (6,6%) ökar med 1,0 procentenhet, Kristdemokraterna (3,7%) med 0,7 och Centerpartiet (4,5%) med 1,3. Över en längre tid har den generella tendensen varit att de mindre Allianspartierna har försvagats medan M har stärkts. Den tendensen förefaller nu ha avtagit. Allmänborgerliga väljare har till n?gon del vänt tillbaka fr?n Moderaterna. Endast KD är under spärren, men samtidigt relativt nära densamma.
Medialt är det ganska lite som g?tt regeringens, och kanske framförallt Moderaternas, väg under senare tid. V?rden och skolan fortsätter kritiseras och arbetslösheten har bitit sig fast p? en hög niv?. När det gäller den viktigaste politiska fr?gan s? finns en tendens att v?rden kommer ifatt arbetslösheten och det är inte en utveckling som gynnar Moderaterna. M:s paradfr?ga, ekonomin, har hamnat i bakvatten nu när hoten om den ekonomiska krisen inom Euroomr?det inte längre dominerar i media.
När det femte jobbskatteavdraget framst?r som den tydligaste reform?tgärden fr?n regeringen s? riskerar regeringen, och framförallt Moderaterna, att uppfattas som passiva och idéfattiga, vilket bestraffas av väljarna.
Socialdemokraterna (31,7%) har ? sin sida ocks? tappat mark (-2,0 procentenheter). För Löfvens del är det det lägsta stödet sedan han tillträdde som partiordförande. Det innebär ocks? att de tv? dominerande partierna just nu dominerar mindre än vanligt, S och M samlar tillsammans 56,8% av väljarna. Just Socialdemokraternas likheter med Moderaterna ligger dem sannolikt i fatet. Att man ogillar, men accepterar, ett femte jobbskatteavdrag ger inte heller signaler om en annan inriktning i politiken. Förtroendet för Löfven är alltjämt utbrett, men konkretiseringsgraden har hittills varit l?g och de skarpa förslagen f?. Sv?righeterna att h?lla ihop partiets vänster- respektive högerinriktade väljare är inte heller obetydliga och fr?gan om utformningen av en potentiell regering ?terst?r ocks? att hantera.
Vänsterpartiet (7,1%) backar 0,7 procentenheter, medan Miljöpartiet (10,1%) ökar med 1,2.
Sverigedemokraterna (10,1%) tappar 1,5 procentenheter fr?n rekordniv?n i julimätningen, men bibeh?ller ett historiskt stort stöd.
Höstbudgeten, skuggbudgetarna och eventuellt fortsatta diskussioner och spekulationer om möjliga regeringskonstellationer kommer att p?verka väljarna under de närmaste m?naderna.
Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys
Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy