SE

Regeringen satsar p? smarta elektroniksystem – ny SIO för Sverige

Elektroniska komponenter och system finns i snart sagt allt, fr?n stegräknare till vattenkraftverk, och ökar i betydelse för s?väl näringslivet som samhället i stort. Därför har teknikomr?det utsetts till nytt strategiskt innovationsomr?de för Sverige.
Svenska elektroniska komponenter och system är b?de betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en h?llbar samhällsutveckling. Energieffektivisering, tr?dlös kommunikation, avancerade mätinstrument och energismart produktion är bara n?gra exempel. Sverige har en livskraftig svensk elektronikindustri, och en hög internationell akademisk niv? inom omr?det, men st?r inför flera stora utmaningar.
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas beslutade därför, den 19 maj, att ?IKT elektroniska komponenter och system? blir ett nytt strategiskt innovationsomr?de för Sverige. I korthet innebär det att branschen f?r en riktad FoI-finansiering med upp till 150 miljoner kronor under tre ?r.
? ?Vi är m?nga som arbetat h?rt för att synliggöra svensk elektroniks betydelse och är först?s b?de stolta och glada. V?rt m?l är att Sverige ?r 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla omr?den där vi är beroende av avancerad informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system?, säger Leif Ljungqvist SIO-koordinator och VD för Acreo Swedish ICT.
SIO:n omfattar teknikomr?den som mikro/nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system och har tagits fram i samverkan mellan Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF.
? ?Projektpengarna kommer att stärka arbetet med kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjorna och vässa utpekade tekniska spjutspetsomr?den. M?let är ökad innovations- och konkurrenskraft för b?de branschen och stora delar av övrig svensk industri?, säger Maria M?nsson, Prevas, ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik
Ett stort antal företag och forskningsorganisationer har bidragit med sina perspektiv till SIO-ansökan via enkäter och öppna workshops. Med ansökan följde hela 107 stödbrev fr?n sm? och stora svenska företag, universitet och institut.
Strategiska innovationsomr?den (SIO) är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till h?llbara lösningar p? globala samhällsutmaningar. Nu finns det 11 SIOs i Sverige. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Mer information: Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT
070-594 94 01, [email protected]
Maria M?nsson, Branschorganisationen Svensk Elektronik
070-864 43 99, [email protected]

Presskontakt:Louise Felldin, Acreo Swedish ICT
070-278 77 40, [email protected]
Agendans och SIOns hemsida: http://www.smartareelektroniksystem.se/
VINNOVAs pressmeddelande: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2014/140519-Fem-nya-strategiska-innovationsprogram-/
Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en h?llbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. V?r spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 135 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT och RISE.

Bifogade filer
2170Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gruppen Storst   #Kontakt Carl Holmberg   #Landstingen Uppsala