Rapporter

Rausere norsk arbeidsliv

Oslo: Kj?nn, kulturell eller etnisk tilh?righet, alder og seksuell legning er ikke et hinder for rettferdig behandling, mener norske ledere. De siste tre ?rene har arbeidslivet blitt rausere, viser en ny unders?kelse.
Hvem du er og hvor du kommer fra betyr stadig mindre for hvordan du behandles p? arbeidsplassen. Det viser en unders?kelse gjennomf?rt av Great Place to Work p? vegne av organisasjonen Lederne. Unders?kelsen, der 1600 mellomledere svarer p? arbeidslivssp?rsm?l, er n? gjennomf?rt for tredje ?ret p? rad. Funnene viser en positiv utvikling i alle sp?rsm?l som ang?r kj?nn, alder, seksuell legning og kulturell tilh?righet.
? Dette er uten tvil positiv lesning. Vi skulle selvf?lgelig sett at 100 prosent f?lte at norske arbeidsplasser ikke diskriminerer. Men utviklingen g?r riktig vei og viser at kontinuerlig jobbing med likestilling gir resultater, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
P? sp?rsm?l om lederne opplever at arbeidsplassen behandler rettferdig, svarer 87 prosent at kulturell eller etnisk tilh?righet ikke hindrer en rettferdig behandling. For seksuell legning er svarprosenten 89 prosent, mens henholdsvis 72 og 83 prosent mener det ikke diskrimineres p? alder eller kj?nn.
? Nordmenn opptatt av rettferdighet
Jannik Krohn Falck er administrerende direkt?r i Great Place to Works norske avdeling. Han forteller at Norge som nasjon utmerker seg positivt p? likestillingssp?rsm?l.
? Funnene fra unders?kelsen antyder at norske ledere ligger langt fremme p? likestilling, sammenliknet med andre land i Europa. Den viser ogs? at norske ledere i stor grad opplever at alle medarbeidere blir behandlet rettferdig, uavhengig av kj?nn, alder, seksuell legning og kulturell tilh?righet. Norske ledere er opptatt av rettferdighet, og m? selv f?le at dette gjelder for ? oppleve at de selv har en god arbeidsplasstrives, sier Krohn Falck.
Han understreker at de som klarer ? bygge en god kultur rundt rettferdighet, vil ha et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.
Viktig med gode rutiner
Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at holdninger sjeldnere er et problem i norsk arbeidsliv, men understreker at dette ikke er nok i seg selv.
? Gode holdninger i seg selv skaper ikke handlinger. Gode handlinger skapes gjennom gode rutiner. Norske arbeidsgivere er lovp?lagt ? drive et systematisk antidiskrimineringsarbeid i egen virksomhet, sier Claus Jervell, seniorr?dgiver i veiledningsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Han forteller at rutiner for ? unng? diskriminering er s?rlig viktig n?r bedrifter skal rekruttere nye medarbeidere.
? Sentralt i dette arbeidet er gode rekrutteringsprosesser hvor man bevisst jobber med ? sjalte ut rekrutterers egne ubevisste antagelser og eventuelle d?rlige erfaringer, slik at alle s?kere f?r en rettferdig vurdering, sier Jervell.
(Pressenytt)
Bildetekst:
En ny unders?kelse blant 1600 mellomledere viser at rausheten i norsk arbeidsliv blir st?rre. Det gleder forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederen. Foto: Tale B. Jordbakke/Pressenytt
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Boken Den   #Janne Vangen Solheim   #Lederne Norsk   #Linn Cecilie Moholt