SE

Rattfulla föräldrar kör barnen till idrotten

Infrastrukturmarknaden st?r inför stora förändringar med ökad globalisering, förändrade beställarkrav och fler totalentreprenader. WSP och Cad-Q inleder därför ett strategiskt samarbete för att beh?lla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM.

Nya förutsättningar avseende s?väl teknik, upphandling och beställarfunktioner som h?rdare konkurrens, internationalisering och ökad informationshantering ställer allt högre krav p? IT-stöd och projekteringsmiljö. Cad-Q, som bygger lösningar för BIM inom infrastruktur, och konsultbolaget WSP, har därför tecknat strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla informationshanteringen i infrastrukturprojekt.
? Vi ser WSP som en ledande internationell aktör som valt att ligga i framkant vad gäller infrastrukturprojektering och infrastrukturmodellering. Tillsammans kommer vi att ta fram nya IT-verktyg och stöd för arbetsprocesser i linje med förändrade förutsättningar och krav, säger Rolf Kjaernsli, VD p? Cad-Q.
Samarbetet omfattar utveckling och implementering av system och processer för informationshantering samt verktyg inom transport och infrastruktur. Detta för att b?da parter bättre ska kunna hantera informationsflödet genom hela processen fr?n förstudier och utredningar till projektering, byggnation och förvaltning av infrastruktur.
? M?let med v?rt samarbete är att hjälpa varandra att uppn? respektive företags m?l avseende verktyg och informationsprocesser inom BIM. Cad-Q är, förutom en stabil leverantör med bred kompetens inom informationshantering och Autodeskprodukter, även en potentiell partner för dialog och utveckling, säger Niklas Sörensen, affärsomr?deschef WSP.

För ytterligare information v v kontakta:
Niklas Sörensen, Affärsomr?deschef WSP Samhällsbyggnad
Tel: 070- 268 97 35 E-post: [email protected]
Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q
Tel: +47 915 75 961 E-post: [email protected]
Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17 E-post: [email protected]
Om WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för h?llbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och m?ngfald kännetecknar v?ra medarbetare, kompetensomr?den, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, p? över 300 kontor i 35 länder.
Om Cad-Q
Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. Cad-Q arbetar med utveckling och implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-relaterade system till bygg-, fastighets- och industrisektorn. Naviate ? för Infrastruktur är programvaror som effektiviserar modellbaserad projektering av infrastruktur. Cad-Q grundades 1989 och har cirka 250 medarbetare p? 20 kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Cad-Q är en del av Addnode Group-koncernen som är noterad p? OMX Nordic List, Small Cap. Mer information: p? www.cad-q.se
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #FP   #MP   #Ny Timbrorapport