SE

Rapport för nedladdning: Branschjämförelse av kundnöjdhet 2013 ? därför har telekom flest missnöjda kunder

Bostadsutvecklarna sl?r rekord ? JMs kunder fortsatt mest

Bostadsutvecklaren JM AB har för femte ?ret i rad Sveriges nöjdaste bostadsköpare. JM uppvisar en hög kundnöjdhet med ett NKI-värde p? 77. Nöjdheten i branschen har ökat och ligger nu p? rekordhög niv? med ett branschindex p? 74. Branschen har aldrig haft ett s? högt värde tidigare och även jämfört med andra branscher st?r sig resultatet bra. Det enskilda bostadsprojekt som har de nöjdaste köparna heter Majro 55+. Projektet är uppfört av Seniorg?rden, ett dotterbolag till JM, och har uppn?tt ett mycket högt NKI-värde p? 88. Detta visar Prognoscentrets branschmätning ? en ?rlig nöjdkundundersökning bland bostadsutvecklarnas kunder. Resultatet redovisades p? ett seminarium i Stockholm idag.
Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas p? drygt 4200 svar fr?n personer som köpt en nyproducerad bostad under 2013. Ett företags samtliga kunder f?r i samband med inflyttningen i den nya bostaden möjlighet att besvara en enkät. I undersökningen värderar kunden kvaliteten p? företagets verksamhet samt uppger hur nöjd man är totalt sett. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden fr?n t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.
De flesta företag genomför även en motsvarande undersökning när kunden bott i bostaden i tv? ?r (garantienkät). Resultat fr?n den senare tidpunkten visar att bostadsutvecklarna har en utmaning i att upprätth?lla nöjdheten hos kunderna efter inflyttning. De faktorer som främst p?verkar nöjdheten hos bostadsköpare är p?litlighet och service gentemot kunden, där det i dag finns skillnader mellan s?väl aktörerna som mellan olika bostadsprojekt.
– Det är glädjande att bostadsköparna blir allt nöjdare, men med tanke hur fokuserat branschens aktörer har arbetat med fr?gan är resultatet inte förv?nande. Det som nu ?terst?r handlar i hög grad om att ta hand om köparna även efter inflyttning för att säkerställa en best?ende nöjdhet, säger Ellinor Lindström affärsomr?deschef p? Prognoscentret.
För ytterligare information kontakta:
Ellinor Lindström, affärsomr?deschef p? Prognoscentret, tel. 070-760 37 50
Anders St?lhammar, kommunikationschef p? JM AB tel. 08-782 19 18

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. V?rt m?l är att stärka v?ra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande p? en s?väl strategisk som operativ niv?. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som best?r av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.00140Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy