Utredninger

R?dmenn mener l?nnsniv? hindrer rekruttering

03-04-2014 09:14 Delta Halvparten av r?dmennene mener at l?nnsniv?et i kommunal sektor er et hinder for ? rekruttere kvalifisert personell til kommunen.

Halvparten av r?dmennene mener at l?nnsniv?et i kommunal sektor er et hinder for ? rekruttere kvalifisert personell til kommunen.

Det fremg?r av en unders?kelse NorgesBarometeret har utf?rt for arbeidstakerorganisasjonen Delta.
– Vi st?r foran et viktig hovedtariffoppgj?r. R?dmennenes observasjon er et viktig signal. Det bekrefter v?r bekymring. Det er grunn til ? merke seg at halvparten av r?dmennene uttrykker uro for det kommunale l?nnsniv?et. N? m? det satses p? ansatte, sier Delta-leder Erik Kollerud.
– Det fremtidige arbeidskraftbehovet i offentlig sektor tilsier et ekstra ?konomisk l?nnsl?ft for de ansatte. I ?r m? ogs? etterslepet hentes inn, sier Delta-leder Erik Kollerud.
Kollerud peker videre p? at YS’ arbeidslivsbarometer viser at 4 av 10 ansatte i offentlig sektor ikke er forn?yde med egen l?nn.
– Dette er et d?rlig signal til unge som skal velge utdanning. Vi har behov for betydelig flere ansatte i offentlig sektor i ?rene som kommer. Andelen som s?ker seg til de velferdsrelaterte yrkesutdanningene er fallende og det er et urovekkende frafall underveis i utdanningen. Det m? gj?res mer attraktivt ? jobbe med velferd. Statusen m? heves og det m? tilbys heltidsstillinger, fremholder Kollerud.
– Det er de ansatte som utgj?r kjernen i velferdssamfunnet. Gode og kompetente ansatte er en forutsetning for kvaliteten p? velferdstjenestene, sier Kollerud.
Om Delta
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus p? medlemmenes livskvalitet.

Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting p? tvers av fagomr?der og yrkesgrupper ? de menneskene som skaper velferden.
V?re 67.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisajsonen YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.0000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  TCS ranked #1 manufacturing industry IT service provider in Europe

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy