SE

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

2014-04-09 10:00 Airport City Stockholm PwC har p? uppdrag av Airport City Stockholm beräknat vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi samt vad effekterna för svensk ekonomi blir om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till ?r 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till m?nga nya jobb.

PricewaterhouseCoopers (PwC) har p? uppdrag av Airport City Stockholm gjort en beräkning av vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi, samt vad effekterna för svensk ekonomi kan bli om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till ?r 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till m?nga nya jobb längs värdekedjan.
PwC:s internationella arbetsgrupp har använt samma beräkningsmetoder som när man producerar den globala rapporten Cities of Opportunity för att utvärdera effekterna p? Sveriges ekonomi om Airport City Stockholms expansionsplaner genomförs. Effekterna är betydande:
För varje 1 krona i bruttomarginal inom Airport City Stockholm genereras 5,2 kronor i ekonomin som helhet och för varje jobb som skapas uppskattas att ytterligare 4,7 jobb skapas i ekonomin som helhet.
Närhet till internationella flyglinjer är viktigt för huvudkontor och företag med stora inslag av internationell kompetens och för företag med hög andel utlandsaffärer. Dessa företag har ofta ett högt förädlingsvärde i sina produkter och tjänster. En expanderande flygplats med närhet till en huvudstad underlättar dessutom för turism, som är en viktig tillväxtfaktor. PwCs rapport betonar ocks? att de flygplatsstäder som lyckats bäst, som Schiphol i Amsterdam och Frankfurt, präglas av ett antal nyckelfaktorer:
Växande flygplatser sett till trafikvolym
Goda förbindelser till och fr?n flygplatsen, sp?rbunden och vägar
Samarbete mellan staten, regionen/kommunen och näringslivet i regionen
PwC konstaterar att alla dessa faktorer föreligger för Airport City Stockholm och dessutom betonar man att den sammanh?llna stadsbyggnadsstrategin för omr?det är viktig för att attrahera nya etableringar.
Airport City Stockholm bidrar idag med 82 miljarder i bruttoförädlingsvärde i ekonomin och 115 000 anställningar i Sverige. Av dessa är ca 20 000 direkt anställda inom verksamheterna och 33 000 är indirekta och best?r av underleverantörer och liknande. Ytterligare 61 000 arbetstillfällen är ?inducerade? anställningar, ett resultat av den konsumtion som uppst?r hos de direkta och indirekta anställningarna.
Om expansionsplanerna för 50 000 arbetstillfällen n?s till 2030, uppskattar PwC att Airport City Stockholm skulle bidra med totalt 286 miljarder kronor i form av bruttoförädlingsvärde i ekonomin som helhet. Detta best?r av ca 46 miljarder kronor i direkta ekonomiska effekter, ca 81 miljarder kronor i indirekta ekonomiska effekter fr?n underleverantörer och inducerade effekter om ca 160 miljarder kronor i form av bidrag till ekonomin fr?n Airport City Stockholms och leverantörernas anställda.
Motsvarande beräkning för antalet anställningstillfällen ger vid handen att Airport City Stockholm skulle bidra med 281 000 arbetstillfällen i Sverige. Av dessa är ca 81 000 indirekta och ca 150 000 inducerade.
För mer information, kontakta Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, Tel + 46 8 440 42 40 eller mobil+46 733 508 918, mail [email protected]

Airport City Stockholm skapar Sveriges första riktiga flygplatsstad
Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB – som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsomr?dets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com
Bifogade filer
03480Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy