SE

Progressi byter namn till Progressiera

Under v?ren 2014 genomförs den andra gemensamma undersökningen för kommuner & myndigheter. I ?r erbjuds även högskolor och andra lärosäten att delta i ett gemensamt genomförande. Tack vare ett genomförande kan Progressiera erbjuda en verksamhetsanpassad enkät med tillg?ng till jämförelse mot andra kommuner, myndigheter & lärosäten till ett bra pris utan avkall p? kvalitet.
Vi har l?ng erfarenhet av att arbeta med kommuner och myndigheter och har under ?rens g?ng sett ett ?terkommande behov av verksamhetsanpassade medarbetarundersökningar till ett bra pris utan avkall p? kvalité
Vi vill därför erbjuda alla kommuner & myndigheter ett gemensamt genomförande med anpassade fr?gor som är väl beprövade och ger jämförelse med s?väl SKL:s (H?llbart medarbetarengagemang) HME-fr?gor som andra kommuner och myndigheter.

Läs mer om v?r kommande gemensamma medarbetarundersökning den 5:e maj 2014.
Gör ett besök p? http://www.undersokning.com/

Progressiera AB
R?dmansgatan 88, 4 tr
113 29 Stockholm
Växel: 08-400 204 30

Kontakt:
David Almström, VD
E-post: [email protected]
Tel: 076-0402070
Stockholm
2014-02-13

Progressiera är ett Stockholmsbaserat konsultföretag som genomfö marknads-, medarbetarundersökningar, kundundersökningar och medlemsundersökningar p? uppdrag.
Progressiera samarbetar med s?väl myndigheter, landsting och kommuner som privata aktörer och genomför djupg?ende undersökningar med stor omsorg. Progressiera ställer alltid kunden i centrum och konsulterna kan med deras flexibla arbetssätt anpassa och skräddarsy en lösning efter de krav och behov som företaget ställer.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #E-post Niklas   #Nippon Sharyo   #ORS   #WSP