SE

Program – H?llbara Hav och briggen Tre Kronor i Simrishamn med ny miljöutställning 27-29 juli

Segla med briggen Tre Kronor längs Sk?nes vackra östkust s? bidrar du till arbetet för Östersjön!

Initiativet H?llbara Havs nya miljöutställning och den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm gästar Simrishamn 27-29 juli. P? söndag den 27 juli erbjuds en hel dags segling fr?n Karlshamn till Simrishamn med avg?ng 08.00. Vid ankomst 18.00 i Simrishamn spelar Simrishamns musikk?r och kommunstyrelsens ordförande välkomnar. Miljöutställningen visas under den 28-29 juli. Öppet skepp och seglingar arrangeras.
PROGRAM I SIMRISHAMN – BORNHOLMSKAJEN:

ANKOMST SIMRISHAMN Söndag 27 juli 18.00. Kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen och musikk?ren spelar.
Simrishamns musikk?r spelar och kommunstyrelsens ordförande, Anders Johnsson (m) välkomnar d? briggen anlöpt Bornholmskajen.
? Inom Simrishamns kommun och genom Marint Centrum bedrivs ett flertal projekt med stort fokus p? Östersjöns hälsa och framtid. Vi är därför extra glada över att kunna välkomna Initiativet H?llbara Havs miljöutställning och briggen Tre Kronor till Simrishamn. För oss som kustkommun är fr?gorna omkring Östersjön särskilt angelägna. Det känns naturligt att stötta H?llbara Havs arbete genom att bidra med plats för miljöutställningen, som p? ett pedagogiskt och enkelt sätt visar hur vi med enkla medel kan hjälpa Östersjön, säger Anders Johnsson (m), kommunstyrelsens ordförande.
ETTA MED KÖK – EN MILJÖUTSTÄLLNING M?n 28 juli och tisdag 29 juli kl 11-16.
En utställning om vad du kan göra i ditt hem för att minska din p?verkan p? Östersjön.
Miljöutställningen som visas p? kajen i anslutning till briggen Tre Kronor är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och handlar om rester av läkemedel och kosmetika som spolas ut i v?ra vatten, kemikalier i plaster i leksaker och andra produkter som vi hittar i v?ra hem samt om ämnen som finns i v?r mat och som misstänks kunna p?verka oss. Utställningen är utformad som en ?etta med kök? där vi finner produkter fr?n v?r vardag. Här finns information om vilka som är skadliga och hur vi kan undvika eller hitta alternativ till dessa. Syftet är att p? ett enkelt sätt hjälpa den enskilda individen och att i förlängningen rädda Östersjön. Utställningen invigdes av miljöminister Lena Ek under Almedalsveckan. Fri entré.
ÖPPET SKEPP M?ndag 28 juli kl 13-18.
Under besöket i Simrishamn bjuder Tre Kronor af Stockholm in till “Öppet Skepp” med visningar av skeppet. Besättningen finns p? plats, visar och berättar om fartyget samt om v?ra seglingar. Fri entré.
SEGLINGAR 28-29 juli
Segla med och upplev hur det är att segla ett äkta segelfartyg p? samma sätt som man gjorde vid mitten av 1800-talet! Under seglingen f?r alla som vill vara med och prova p?. Man behöver inte kunna n?got om segling utan besättningen berättar och instruerar s? att alla kan vara med.
DAGSEGLING FR?N KARLSHAMN Söndag den 27 juli kl 08:00 – 18:00.
En hel dags segling med Tre Kronor af Stockholm till Simrishamn där du möts av Simrishamns musikk?r. Pris 995 kr (ord pris 1 495 kr).
FAMILJESEGLING Tisdag. 29 juli kl 11:00-14:00.
Tre timmar segling för hela familjen. Pris 450 kr. Barn t o m 18 ?r 100 kr i vuxens sällskap. Ett barn per vuxen. Fika kan köpas ombord.
KVÄLLSKRYSSNING Tisdag. 29 juli kl 16:00-20:00.
Fyra timmar härlig segling inklusive middag. Pris 845 kr. Barn t o m 18 ?r 695 kr.
BOKNING Följ länk p? www.briggentrekronor.se eller köp biljett ombord under Öppet Skepp. Ring 08-586 224 00 för info.
Ungdomsverksamhet
H?llbara Hav satsar stort p? ungdomsverksamhet och hela sommaren seglar ungdomar med Tre Kronor. När Tre Kronor af Stockholm anländer till Simrishamn den 27 juli finns det 14 ungdomar ombord fr?n Marina Läroverket. M?let med deras medverkan är att de ska lära sig mer om Östersjön och de miljöfr?gor som är förknippade med v?rt vackra innanhav och v?r förhoppning är att de ska lämna Tre Kronor som goda ambassadörer f?r Östersjön. I de olika hamnar som Tre Kronor besöker gör ungdomarna studiebesök för att lära sig mer om det miljöarbete som sker i landet. Under besöket i Simrishamn kommer de att göra ett studiebesök hos Havs och Vattenmyndigheten.
För mer information:
Christina Thimrén Andrews, Projektledare. [email protected] 070-818 82 38
Göran Lindstedt, Vd. [email protected] 070-425 15 15
Anders Mannesten, Marknadschef. [email protected] 070-389 68 89
Sture Haglund, Företagsnätverk och bokning. [email protected], 070-422 78 19

Initiativet H?llbara Hav / Briggen Tre Kronor Nominerades till Nordiska R?dets Natur- och miljöpris 2013.
www.hallbarahav.nu www.briggentrekronor.se

Initiativet H?llbara Hav samlar intressenter fr?n forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en h?llbar utveckling i Östersjöregionen. H?llbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill ocks? peka p? de insatser som initierats och som p?g?r, och de positiva resultat som ?stadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.
I ett konsumentperspektiv är v?r ambition att förmedla kunskap och h?llbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i v?r vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet p? Kastellholmen.
Initiativet H?llbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs v?ra kuster och övriga Östersjön samt p? v?rt ?rliga seminarium i slutet av sommaren p? Kastellholmen. Se www.hallbarahav.nu
Bifogade filer
12300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kontakt Jessica Schale   #Maria Rosvall   #Region Sk   #Tid Fredagen