Undersøkelse

Prisl?ft for torsken

Norge eksporterte torskefisk for 824 millioner kroner i august. Det er en ?kning p? 67 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med august i fjor. Samtidig ble eksportert volum redusert med 4 prosent.

? ?kt global ettersp?rsel etter r?stoff til produksjon av filet og klippfisk er med p? ? presse prisen oppover for torsken, sier Ove Johansen bransjesjef for torskefisk hos Norges sj?matr?d.
Norge eksporterte fryst fisk for 322 millioner kroner i august. Det er en ?kning p? 62 millioner kroner, sammenlignet med august i fjor. Prisen for fryst hel torsk var i gjennomsnitt 21 prosent h?yere i august, sammenlignet med samme m?ned i fjor. Kina st?r for den st?rste veksten, men b?de Storbritannia, Polen og Portugal betaler mer for fryst hel torsk enn til samme tid i fjor.
Det ble eksportert fryst filet for 43,2 millioner kroner i august. Det er en nedgang p? 12 prosent sammenlignet med august i fjor. Storbritannia som st?rste marked for fryst filet hadde en nedgang p? 3 prosent i august.
?kt verdi for klippfiskeksporten
Norge eksporterte klippfisk for 298 millioner kroner i august. Det er en ?kning p? 25 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Det ble eksportert 8 403 tonn i august, en nedgang p? 349 tonn sammenlignet med i august i fjor.
Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 128 millioner kroner i august. Det er en nedgang p? 17 millioner kroner fra august i fjor. Det ble eksportert klippfisk av sei for 130 millioner kroner i august. Det er en ?kning p? 31 millioner kroner fra august i fjor.
Brasil er det st?rste enkeltmarked for klippfisk i august. Det ble eksportert klippfisk til Brasil for 96 millioner kroner, som er en ?kning p? 28 millioner fra samme m?ned i fjor.
God pris p? saltfisk
Norge eksporterte saltfisk, b?de hel og filet, for 22 millioner kroner i august. Det er en nedgang p? 25 prosent sammenlignet med august i fjor. M?lt i volum ble det eksportert 690 tonn, en nedgang p? 50 prosent. M?lt i norske kroner ?kte prisen med 49 prosent. M?lt i euro ?kte prisen med 46 prosent. Portugal er det st?rste markedet for saltfisk og kj?pte 67 prosent av all norsk saltfisk i august.
Redusert t?rrfiskeksport
Det ble eksportert t?rrfisk for 47 millioner kroner i august. Det er en nedgang p? 13 prosent fra august i fjor. Eksportert volum ble redusert fra 547 tonn til 504 tonn, en nedgang p? 8 prosent.
Norge eksporterte lofotrund t?rrfisk for 31,2 millioner kroner i august. Det er en reduksjon p? 21 prosent fra august i fjor. M?lt i volum falt eksporten av lofotrund t?rrfisk med 16 prosent til totalt 318 tonn.
Det ble eksportert lofotrund t?rrfisk av torsk til Italia for 19,6 millioner kroner i august. Det er 27 prosent lavere enn for august i fjor. Gjennomsnittprisen i august ?kte med 0,5 prosent per kilo. Nigeria kj?pte t?rrfisk for 15,8 millioner kroner. Det er en reduksjon p? 1 prosent.
Mindre ferskfisk
Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter fra fiskeri for 128 millioner kroner i august. Det er 3 prosent mindre enn for august i fjor.
M?lt i volum ble det eksportert 1 090 tonn fersk hel torsk i august. Det er en nedgang p? 10 prosent fra august i fjor. M?lt i norske kroner ?kte prisen med 13 prosent, eller 2,88 kroner per kilo i august. M?lt i euro er ?kningen p? 8,6 prosent, sammenlignet med august i fjor.
Eksporten av ferske filetprodukter kom p? totalt 24 millioner kroner i juli, en reduksjon p? 8 millioner kroner. Prisen steg i snitt med 23 prosent.
Norges sj?matr?d er sj?matn?ringens egen markedsf?ringsorganisasjon og investerer i ?r 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sj?mat. Sj?matr?det har sitt hovedkontor i Troms? og har kontor i tretten av Norges viktigste sj?matmarkeder. Sj?matn?ringen selv finansierer Sj?matr?dets virksomhet gjennom en lovp?lagt markedsavgift.
Norges sj?matr?d er et statsaksjeselskap eid av N?rings- og fiskeridepartementet.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #EBITE   #HMS