SE

Pressvisning av utställningen Vi är romer

2014-08-14 12:03 Forum för levande historia Välkommen till pressvisning 21 augusti av utställningen Vi är romer - möt människorna bakom myten som öppnar i Forum för levande historias lokaler i Stockholm. En utställning där besökarna f?r ta del av enskilda romers vardag och historia kantade av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik och framtidshopp.

P? torsdag 21 augusti öppnar utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten i Forum för levande historias lokaler i Stockholm. En utställning där besökarna f?r ta del av enskilda romers vardag och historia kantade av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik och framtidshopp.
Den romska historien inneh?ller förtryck och förföljelse. Regeringens nyligen presenterade vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande visar hur dessa grupper systematiskt tv?ngssteriliserats, kartlagts och registrerats, förvägrats bostad, barnbidrag, socialförsäkringar, rösträtt och skolg?ng. För att inte tala om den stängda arbetsmarknaden.
Antiziganism och diskriminering är en verklighet för romer än idag.
Utställningen Vi är romer bygger p? intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer och har tidigare visats p? Göteborgs stadsmuseum. Bilden som presenteras är romers. Utställningen är framtagen i ett nära samarbete mellan romer, Göteborgs stadsmuseum, Forum för levande historia och externa konsulter. En romsk delaktighet har funnits med i alla processer.
Varje vecka genomför vi 10 workshopar för skolor fr?n ?rskurs 7 t.o.m. gymnasiet under ledning av v?ra pedagoger med kunskap i romsk kultur, spr?k och traditioner. Det personliga mötet mellan elever och pedagoger är centralt och öppnar för möjligheten att lära sig mer om b?de romers historia och vardag. Genom dialog och övningar kring fördomar och stereotypa föreställningar hoppas vi kunna väcka nya tankar och perspektiv.
En stor skillnad fr?n tidigare utställningar är att vi denna g?ng även anordnar fortbildningar för vuxna grupper, som t.ex. myndigheter, skolledare, organisationer och företag. Anledningen är att vill öka majoritetssamhällets kunskaper om romer. Dessa utbildningstillfällen är behovsstyrda och inneh?llet kan skilja fr?n grupp till grupp.
Välkommen till pressvisning 21 augusti kl. 10, Stora Nygatan 10 i Gamla Stan. Medverkande är museichef Cornelia Lönnroth vid Göteborgs stadsmuseum, överintendent Eskil Franck vid Forum för levande historia och flera av v?ra pedagoger med romsk sakkunskap.

Utställningen Vi är romer visas till sommaren 2015. Därefter planeras en fortsatt turné i Sverige.
För mer information se resurslänkarna eller kontakta pressekreterare Johan Perwe p? 070-259 38 19 alternativt [email protected]
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vi är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar fr?n historien. Främst med fokus p? lärare och elever. V?r utg?ngspunkt tar vi i Förintelsen.
111100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy