SE

Presskonferens: Vattnets väg genom Eskilstunas historia blir bok

Om inte kommunerna i Mälardalsregionen prioriterar vattenplaneringen riskerar vi att allvarligt begränsa möjligheten för nästa generation att ha tillg?ng till rent dricksvatten, att bada i Mälaren och att äta mälarfisk. Det konstaterades p? ett seminarium i Almedalen i dag, där bland annat Björn Risinger, generaldirektör för havs- och vattenmyndigheten och Lisa Emelia Svensson, havs- och vattenambassadör p? Miljödepartementet, deltog i panelen.
– Det här är en politiskt viktig fr?ga. Vi ser att regionens tillväxt p?verkar vattnet och att vattnet p?verkar tillväxten, säger Nanna Wikholm, ordförande i Mälardalsr?dets miljöutskott.
N?gra av slutsatserna efter seminariet, som gick under namnet ?Mälaren har växtvärk ? utan vattenplanering begränsas tillväxten?, var:
Vattnet behöver i högre grad bli en prioriterad fr?ga för kommunledningarna
Regionens attraktivitet minskar när vattenmiljöerna försämras
I takt med att antalet människor i Mälarregionen blir fler utsätts v?ra redan p?verkade vatten för ett ökat tryck
– Även om kommunerna har ett tungt ansvar behöver behöver staten nu bidra med sin del av finansieringen, säger Staffan Jansson, ordförande i Mälarens vattenv?rdsförbund, och initiativtagare till projektet Mälaren ? en sjö för miljoner.
Flera av föreläsarna ville se ett ökat fokus p? vattenmiljöernas ekosystemtjänster.
– Vi f?r akta oss för att se Mälaren bara som en dricksvattentäkt. Vi vill även att den ska vara ett levande ekosystem, säger Gustav Hemming, miljö- och skärg?rdslandstingsr?d i Stockholms läns landsting.

För mer information, kontakta:
Nanna Wikholm, ordförande i Mälardalsr?dets miljöutskott, e-post: [email protected], telefon: 08-737 41 03
Staffan Jansson, ordförande i Mälarens vattenv?rdsförbund, e-post: [email protected], telefon: 021-39 32 31
Gustaf Arnander, pressekreterare Gustav Hemming, Stockholms läns landsting, e-post: [email protected], telefon: 0707-37 41 42
Göran Andersson, Svealands kustvattenv?rdsförbund, e-post: [email protected], telefon: 08-580 021 01
David Liderfelt, Mälardalsr?dets miljöutskott, e-post: [email protected], telefon: 076-569 05 43
Susanna Hansen, Mälarens vattenv?rdsförbund, e-post: [email protected], telefon: 0705-80 51 68
Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
6500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #International Marketing Manager   #Lead Management   #Marketing Automation   #Patrick Lidberg