SE

Pressinbjudan: Konferens om integration för tillväxt

Konferensen om Integration för tillväxt ger nya perspektiv p? hur integration leder till ekonomisk utveckling. Vi uppmärksammar studier, projekt, goda exempel och modeller som gynnar Sk?nes konkurrenskraft och bidrar till tillväxt. Konferensen arrangeras av Region Sk?ne och Herbert Felix-institutet.
Tid: M?ndag den 7 april klockan 9-15
Plats: Medborgarhuset, Eslöv
Representanter för medierna är välkomna att delta i hela konferensen. Om du vill ha lunch eller fika ska du anmäla dig i förväg, senast torsdag den 3 april. Ange gärna “Press” under Övrig information.
Här anmäler du dig till konferensen
För att Sk?ne ska n? m?let att bli Europas mest innovativa region m?ste vi bli bättre p? att nyttja den potential som finns i samhällets alla delar. Vi m?ste säkerställa att alla grupper inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den sk?nska tillväxten.
Aktuell statistik visar att Sverige har ett stort sysselsättningsgap mellan personer födda i Sverige och utrikes födda. En paradox är dock att det finns brist p? arbetskraft i flera branscher och företag i Sk?ne, samtidigt som m?nga st?r utanför arbetsmarknaden. Fr?gan är vad denna paradox best?r i.

De demografiska förändringarna i Europa kräver ett inkluderande förh?llningssätt. Goda förutsättningar för företagande och bättre matchning p? den sk?nska arbetsmarknaden för utrikes födda är förutsättningar för att fler ska kunna bidra till utvecklingen i den sk?nska ekonomin.

Mer information
Rozalia Weisz, Region Sk?ne, [email protected], telefon 040-675 35 20.
Program
9.00
Välkomna!

9.05
Integration för tillväxt ? hur kan v?rt arbete i Sk?ne bli mer framg?ngsrikt? Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden, Region Sk?ne

9.15
Fyra nyanser av gr?tt. Benny Carlsson, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet och Gabriela Galvao, projektassistent, Lunds universitet
? Presentation av en rykande färsk jämförandestudie av olika länders integrationssystem och praktiker med uppmärksamheten riktad mot fenomenen likabehandling, sär?tgärder och mainstreaming.

10.00
Ester ? mikrol?n plus i Sk?ne. Kerstin Thulin, verksamhetsledare
? Inom ramen för projektet Ester utvecklas en modell för att kombinera mikrofinans- och företagandelösningar som integrerar finansiellt kapital, kunskapskapital och socialt kapital.

10.20
The Hidden Growth Potential ? Hur skapar man nya marknader och nya möjligheter till export genom att ta till vara p? befintliga internationella kompetenser i Sk?ne? Helen Berg, projektledare Media Evolution
? Processer och nya metoder inom media branschen utvecklade utifr?n erfarenheter fr?n projektet Arabic Game Jam, som gynnar m?ngfalden och skapar tillväxt.

10.40
Fika

11.00
Mentorskap ? en metod för ökad ömsesidig integration. Maria P?lsson och Jelica Ugricic, verksamhetsutvecklare Internationella kvinnoföreningen i Malmö
? Presentation av resultat fr?n IKF:s arbete med att stärka invandrarkvinnors inträde p? arbetsmarknaden.

11.20
Hur ser nästa generations satsningar ut? Paneldiskussion med Pontus Lindberg, Cecilia Lind, Tobias Schölin och Benny Carlsson

11.50
Lunch

12.45
Hur m?ngfald blir en succé. Hamdija Jusufagic, CEO, System Verification
? 2013 fick Hamdija Jusufagic Malmö stads näringslivspris för ?rets företagare för sitt arbete med att ha drivit upp företaget System Verification till det vi ser idag ? ett växande företag där ledarskapet präglas av högt fokus p? kunskap, m?ngfald och utveckling.

13.15
Företagare i Sk?ne ? kartläggning och analys av inrikes och utrikes födda företagare. Tobias Schölin, lektor i entreprenörskap, Lunds universitet
? Rapporten sl?r h?l p? flera vanligt förekommande uppfattningar om invandrarföretagande utifr?n djupare kunskaper om inrikes respektive utrikesföddas företagande.

13.40
Ny tankemodell ? Integration för tillväxt. Peter Kempinsky och Jonas Hugosson, konsulter hos företaget Kontigo AB
? Gruppdiskussion.

14.55
Avslutning. Cecilia Lind, kommunalr?d, Eslövs kommun

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.
Herbert Felixinstitutet är ett centrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy