SE

Pressinbjudan ? Just nu inom skoglig planering

Bankkontorens serviceniv?er har minskat de senaste ?ren samtidigt som det finns allt färre
bankomater i samhället. Det framkommer av den utredning som Länsstyrelsen Värmland gjort p? uppdrag av Näringsdepartementet och som är en del av en större rapport som sammanställs av Länsstyrelsen Dalarna. Drabbade grupper är främst funktionsnedsatta, pensionärer, invandrare och företagare.
Länsstyrelsen Värmlands slutsats efter 2013 ?rs utredning, är att samhällets behov av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster inte är uppfyllt. Länsstyrelsens uppfattning är att, trots nya betaltjänstombud, har servicen försämrats för länets innev?nare.
Länsstyrelsen har särskilt bevakat utvecklingen kring tillgänglighet för grupper med särskilda behov. Här finner länsstyrelsen exempelvis att gruppen funktionsnedsatta blivit än mer drabbad under ?ret. Dels har bankomaterna blivit färre, m?nga av länets bankomater är inte anpassade för handikappade och dels har den tekniska funktionaliteten inte uppfyllt de krav som ställs. Det finns risk att de funktionsnedsattas rättigheter kränks enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Bankerna har dragit in sina kontor p? de sm? orterna i Värmland. Det har skett under l?ng tid. P? m?nga av v?ra mindre orter fyller nu lanthandeln en stor funktion för tillgängligheten av kontanter och där finns även p? flera platser en hjälpande hand för betaltjänster. M?nga företagare upplever problem med kontanthanteringen, b?de när det gäller att tillhandah?lla kontanter och att sätta in dem p? konto.
– Banker tar bort kontanthantering och möjligheterna till kontantuttag och hänvisar till bankomater som de p? flera ställen nu ocks? tar bort. Det är inte lätt för pensionärerna att hänga med i svängarna. Nu är det väldigt l?ngt mellan bankomaterna, det är en trygghetsfr?ga för de äldre, säger Lisbeth Staaf Igelström som representerar PRO.
Läs hela utredningen i bifogad pdf-fil.
Kontakt
Henrik Lindholm
Tel:010-2247336
E-post:[email protected]
Susanne Korduner
Tel:010-2247212
E-post:[email protected]

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och fr?n Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut f?r ett s? bra genomslag som möjligt i länet.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy