SE

Presentation av forskningsrapport om Stora Teaterkursen

2014-05-25 15:00 Malmö Stadsteater P? tisdag 27 maj kl 15-17 p? Intiman presenteras forskningsrapporten "Stora Teaterkursen: effekter och möjligheter".

Inbjudan till presentation av forskningsrapport om Stora Teaterkursen
“Vi har i denna rapport kunnat konstatera att Stora Teaterkursen utifr?n sina egna m?lsättningar framst?r som en mycket lyckad satsning.”
Tv? forskare fr?n Malmö Högskola, en fr?n Kultur och Samhälle (Jonas Alwall) och en fr?n Lärande och Samhälle (Balli Lelinge) har under säsongen 2013/2014 följt, dokumenterat och utvärderat v?ra teaterpedagogers arbete i skolorna. Genom deltagande observation och intervjuer med pedagoger och barn har man utvärderat effekterna av Stora Teaterkursen och föresl?r utvecklingsomr?den för den kommande verksamheten.
? Stora Teaterkusen ger verktyg som är livsviktiga för elevernas utveckling, självförtroende och kamratskap, säger de b?da forskarna.
Hjärtligt välkommen att ta del av resultatet och forskarnas arbete nu p? tisdag 27 maj kl 15-17, p? Intiman, Malmö Stadsteater, d? rapporten presenteras.
Rapporten “Stora Teaterkursen: effekter och möjligheter” bifogas med inbjudan.
För ytterligare information och föranmälan till presentationen kontakta:
Anna Hellerstedt, dramapedagog p? Malmö Stadsteater, 0705-374786 eller [email protected]

Malmö Stadsteater spelar nyskriven dramatik varvat med klassiker p? tre scener: Hipp, Intiman och Studion som även omfattar Unga Teatern.

0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Elbranschen behöver aktiva kunder

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy