SE

Positiv upptakt för reselandet Tyskland

Berlin Panorama. ? VisitBerlin, Scholvien

?ret har börjat lovande för den tyska turismen. Under januari och februari m?nad har över 8,4 miljoner utländska övernattningar registrerats p? logianläggningar med fler än 10 bäddar, enligt uppgifter fr?n Statistisches Bundesamt. Det motsvarar en tillväxt p? 4,2 procent jämfört med samma period förra ?ret.
? Reselandet Tyskland har f?tt en flygande start p? ?ret och 2014 ser ut att kunna bli det femte framg?ngsrika ?ret i rad, säger Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).
Förra ?ret uppgick antalet utländska övernattningar i landet till 71,9 miljoner.
Glädjebesked om europeisk tillväxt
Europa, som st?r för runt tre fjärdedelar av den tyska incoming-turismen, är fortsatt Tysklands viktigaste marknad. Under januari och februari uppgick antalet europeiska övernattningar i Tyskland till 6,3 miljoner, vilket jämfört med samma tid 2013 motsvarar en ökning p? 3,2 procent. Bland de europeiska länderna st?r Storbritannien för en p?fallande stor del av det ökande antalet gäster och landet kunde som Tysklands näst viktigaste marknad visa upp en tillväxt p? över fem procent under ?rets tv? första m?nader. Vid ?rets början har även grannländerna bidragit med en konstant tillväxt. Besökare fr?n Schweiz bidrog i januari och februari med en ökning p? 4,8 procent till Tysklands växande incoming jämfört med samma period ?ret innan. Även Österrike (plus sex procent), Frankrike (plus 3,8 procent), Danmark (plus 7,9 procent) och Polen (plus 8,4 procent) stod för en mycket glädjande tillväxt under ?rets första m?nader. Tillväxten fr?n Tjeckien l?g högre än genomsnittet och uppgick till 14,9 procent. I Sydeuropa har Spanien med en ökning p? 9,4 procent och Portugal med 10,4 procent utvecklat sig positivt under samma tidsperiod. Fr?n Sverige har en ökning p? 0,6 procent registrerats jämfört med samma period i fjol.
P?taglig tillväxt fr?n USA, Asien och de arabiska golfstaterna
Marknaderna i USA, Asien och de arabiska golfstaterna har bidragit ansenligt till Tysklands incoming. Efterfr?gan fr?n USA har exempelvis stigit med glädjande fyra procent i januari och februari. Den hittills starka utvecklingen i Asien fortsätter till synes 2014 och har inlett det nya ?ret med en ökning p? 12,7 procent i januari ? februari. Särskilt p?taglig är tillväxten p? 28,1 procent fr?n de arabiska golfstaterna och fr?n Kina p? 15,1 procent. Även Indiens bidrag till ökningen av Tysklands incoming l?g med 10,7 procent över genomsnittet.

Om DZT, Tyska Turistbyr?ns huvudkontor
Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistr?d med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resm?l p? uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandah?ller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resm?l utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns p? v?rt presscentrum online.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christin Holm   #Lundin Petroleum   #Skandia Fonder   #Sveriges Konsumenter Svenska