SE

Positiv trend för Helsingborg som besöksdestination

Turism- och besöksnäringen blir allt viktigare för framtida h?llbar tillväxt. Helsingborg arbetar aktivt med destinationsutveckling och har sett en positiv trend de senaste ?ren. ?rsomsättningen och sysselsättningen inom branschen ökar enligt den senaste mätningen.
Varje ?r mäts turismnäringen i en s? kallad TEM-rapport (Turistekonomisk modell). Mätningen fr?n 2013 visar att antalet hotellgästnätter har ökat och att hotellens kapacitetsutnyttjande generellt är högre än i övriga landet. Den totala omsättningen steg med nästan 6 procent till 1,3 miljarder kronor totalt.
– Det här är ett glädjande resultat för en av v?ra viktigaste industrier. Trots ih?llande l?gkonjunktur ökar antalet anställda inom besöksnäringen till totalt 1096 personer, en ökning med 110 ?rssysselsatta, vilket naturligtvis är mycket positivt för Helsingborg, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.
– ?rets prognos är god och vi jobbar kontinuerligt för att öka stadens och regionens attraktion som besöksm?l. Framförallt vill vi etablera oss mot nya marknadssegment och gör nu en stor satsning p? att öka den internationella turismen, säger Emma H?kansson, turistchef i Helsingborgs stad.

N?gra nyckeltal fr?n ?rets mätning (riksgenomsnitt inom parantes).
? Antalet hotellgästnätter 2013 uppgick till drygt 480 000, en ökning med 2,4 %.
? Hotellens kapacitetsutnyttjande 2013 är m?ndag-torsdag 71,3 % (56,7%),
fredag-söndag 53,6 % (42,3 %) samt totalt 63,4 % (50,3 %).
? Andelen utländska gästnätter är 19,1 % (23,4 %). De internationella besökarna kommer främst fr?n Tyskland, Danmark och Ryssland.
? Antalet ?rssysselsatta är 1096 personer, en ökning med 11%. Främst ökade antalet anställda inom restaurang och shopping.
? Omsättningen i kategorin dagsbesök har ökat med 43 miljoner kronor till drygt 230 miljoner kronor. Samtidigt ökade den s? kallade icke-kommersiella delen av turismen till 370 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning som indikerar att turisters besök hos släkt och vänner, fritidshus samt husbilsresande är en växande marknad.
Läs ?rets rapport som blädderbar pdf >

För mer information
Emma H?kansson, turistchef, 042-10 43 53
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, 042-10 50 87

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill n?got.
Bifogade filer
35500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Academic Work   #Adam Wrede   #Johan Parmler   #SKI