SE

Peder Daxberg, ny landschef p? QuestBack Sweden

a8

Peder Daxberg, ny landschef p? QuestBack Sweden
QuestBack tillkännager idag att den tidigare försäljningschefen Peder Daxberg har tillsatts som svensk landschef. Peder, som tidigare i ?r tillträdde som försäljningschef p? QuestBack, har under de senaste 18 ?ren erh?llit s?väl bred som djup erfarenhet av internationella sälj- och marknadsorganisationer ? framförallt inom IT och telekom. Tillsättningen av Peder som landschef är ett naturligt steg i den nya strategi som QuestBack antagit. Strategin innebär:
Ökat fokus p? övergripande lösningar inom feedback management
Högre grad av integration mellan lösningar
Tydligare vertikalt fokus
Fördjupade samarbeten med kunder
Om rollen som landschef säger Peder:
?QuestBack är en ledare inom strategisk kund- och medarbetar?terkoppling och v?rt uppdrag är, att med hjälp av ökad insikt och kunskap, hjälpa v?ra kunder att fatta faktabaserade beslut om sin verksamhet och därmed bli än mer framg?ngsrika i den föränderlig och komplex värld de lever och verkar i. Det känns oerhört spännande att f? vara en del av detta arbete.?
Om strategin säger Peder:
?V?rt digitala, mobila och sociala informationssamhälle har inneburit m?nga förändringar ? s?som rörlighet, komplexitet och en utveckling som g?r mycket fort. Organisationer idag behöver insikt och kunskap för att navigera rätt. Vi ser att kunderna b?de vill och behöver arbeta smartare, mer effektivt och kontinuerligt med feedback. Vi vill följa s?väl v?ra kunder som utvecklingen fram?t.?

QuestBack gör det möjligt för företag att med hjälp av ledande feedback- och dialoglösningar, skaffa värdefulla insikter och bygga lönsamma relationer med kunder och anställda. QuestBack har tagit emot ?tskilliga nationella och internationella diplom och utmärkelser, s?som gasellföretag och ?rets superföretag. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo i Norge och bedriver verksamhet i sammanlagt 19 länder. QuestBacks webbaserade plattform används av nära 5 000 organisationer över hela världen. För mer information, besök www.questback.se och följ oss gärna p? Twitter: @questbacksweden 1000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  Yngre med demenssjukdom en bortglömd grupp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy