SE

Patienterna förlorare när Södersjukhusets satsning p? bästa sjukhusmaten hotas

Hösten 2014 skulle Södersjukhusets egna tillagningskök för patientmat varit klart, efter drygt tv? ?r av omfattande förberedelser. I samarbete med kocken Markus Aujaulay har ett nytt m?ltidskoncept tagits fram som bygger p? att skapa en god m?ltidsupplevelse för v?ra patienter. Nu har Locum stoppat arbetet med att bygga ett tillagningskök i Södersjukhusets lokaler, mitt under p?g?ende upphandling.
Locum skriver p? sin webbplats att de skyndsamt ska utreda placeringen av Södersjukhusets tillagningskök och att man har en mer l?ngsiktig, ekonomisk och tekniskt optimal lösning. Kökets placering är redan utredd och hanterad sedan tidigare. Södersjukhuset ställer sig fr?gan varför man stoppar projektet tv? m?nader före planerad byggstart och för vem den nya lösningen är mer optimal ? patienten eller fastighetsägaren Locum?
Södersjukhusets nya m?ltidskoncept är ett värdefullt komplement i den medicinska behandlingen där patienterna f?r möjlighet till individuellt anpassad kost. Genom större valfrihet, flexibilitet och tilltalande m?ltider ska den nya patientmaten ge en ökad matglädje och locka patienterna att äta. Med det nya konceptet kommer Södersjukhuset dessutom tillrätta med ett m?ng?rigt problem med matsvinn som är en stor miljöbelastning och kostar sjukhuset cirka 10 miljoner kronor per ?r.
De senaste tv? ?ren har Södersjukhuset arbetat intensivt med att utbilda personal och bygga om avdelningsköken p? sjukhuset. V?rt m?ltidskoncept har f?tt mycket uppmärksamhet nationellt och vi har blivit nominerade till ?rets m?ltidspris i Stockholms läns landsting. ?r 2012 lades nya politiska direktiv fram inom Stockholms läns landsting (M?ltidsutredningen) där det framg?r att v?rdgivare alltid ska utreda om det är möjligt att driva ett kök i egen regi. Fr?gan har utretts och Södersjukhusets styrelse har fattat beslut om att bygga ett eget kök varp? ett avtal skrevs mellan Locum och Södersjukhuset för att färdigställa tillagningsköket. Bygglovshandlingarna godkändes och projekteringen inleddes. Sedan dess har arbetet med att planera tillagningsköket g?tt enligt plan och varje detalj är inritad och planerad.
Locums politiskt tillsatta styrelse diskuterade och beslutade den 20 mars 2014 att göra en snabb utredning av tillagningskökets placering. Locum anför i sina uttalanden att det finns flera problem med kökets placering s? som tung trafik, l?g takhöjd, höga kostnader, risk för byggstörningar och överklaganden samt problem med teknisk installation. Samtliga fr?gor är behandlade och utredda av flera oberoende parter. De alternativ som Locum föresl?r som alternativa placeringar har en rad problem avseende logistik och kommer att innebära stora fördröjningar av tidplanen. Byggnadstekniskt finns det säkerligen andra lämpliga alternativ men Södersjukhusets ?sikt är att den ursprungliga planen är den bästa utifr?n ett patientperspektiv.
V?r förhoppning är att Locums styrelse den 22 maj fattar beslut om att fortsätta arbetet med att bygga tillagningsköket enligt den ursprungliga planen och inte ytterligare försena projektet genom fler utredningar. Vi m?ste lägga v?ra egna intressen ?t sidan och arbeta tillsammans för patientens bästa.
Kontaktpersoner:
Lena Lundin, chef för sjukhusservice, [email protected], 0739-73 26 14
Eva Tillman, chefläkare, [email protected], 073-966 09 96
Södersjukhuset AB
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukv?rd i centrum för v?r verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av landets största förlossningskliniker. Vi är cirka 4 400 medarbetare och till sjukhuset söker omkring 120 000 patienter akut v?rd varje ?r. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset, tar ?rligen emot runt 70 000 besök, varav 25 000 besök till akuten.
P? Södersjukhuset bedrivs även en omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till v?ra ledord: ?för patienten – med patienten?.
Bifogade filer
44200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Eva Holmqvist   #Isak Holstensson   #Presskontakt Carina Johansson