SE

Partille är större än Göteborg, Burlöv är större än Malmö sett till sällanköpsvarukonsumtion i kronor

2014-10-15 14:33 Forsén Marknadslogistik AB Forsén Marknadslogistik har gjort beräkningar av konsumtionen av sällanköpsvaror inom 20 minuters bilkörning fr?n kommunhuset/stadshuset över v?ra kommuner. Det är Stora skillnader mellan kommunerna. Högst konsumtion i kronor finns det i Stockholm med 28 792 537 963 kronor och lägst konsumtion i Sorsele med 33 379 265 kronor. Undersökningen visar även att Partille är större än Göteborg.

Forsén Marknadslogistik har gjort beräkningar av konsumtionen av sällanköpsvaror inom 20 minuters bilkörning fr?n kommunhuset/stadshuset över v?ra kommuner. Det är Stora skillnader mellan kommunerna. Högst konsumtion i kronor finns det i Stockholm med 28 792 537 963 kronor och lägst konsumtion i Sorsele med 33 379 265 kronor. I bifogad pdf finns hela topplistan. Undersökningen visar även ätt Partille är större än Göteborg, Burlöv är större än Göteborg.
Forsén Marknadslogistik kan göra detta för över 400 varugrupper och tjänster.

Forsén Marknadslogistik har verktygen som hjälper dig att hitta rätt
Market Pointer är ett unikt analysverktyg som tydligt visar var dina potentiella m?lgrupper
finns, hur du höjer träffsäkerheten i dina kampanjer och hur du ökar din
försäljning. Du undviker ocks? kostsam distribution till konsumenter som är
köpsvaga eller som inte alls är intresserade av dina varor eller tjänster.
Market Pointer stödjer en koncentrerad och effektiv marknadsaktivitet och
bidrar till ökad respons, sänkta kostnader och en högre ROI.
Analysmetoden ger dig en komplett bild av konsumtionen p? hush?llsniv? i
kronor i kombination med femsiffrigt postnummer. Du f?r ocks? information om
hur du kan välja vilka m?lgrupper och postnummeromr?den som är värda att satsa
p? och vilka som inte är det. Det handlar om hur mycket pengar individuella
hush?ll verkligen spenderar p? inköp för 423 varugrupper fördelat p?
postnummerniv?! Du kan identifiera var dina kunder finns, vad de konsumerar och
värdet p? konsumtionen samt samband mellan konsumtionen av olika varugrupper och hur detta p?verkar dina möjligheter att n? bättre resultat. Market Pointer hjälper dig helt enkelt att rikta ditt erbjudande rätt hush?ll! Verktyget Market Pointer är ensamt om att erbjuda analyser baserade p? faktisk konsumtion i kronor p? femställig postnummerniv? p? marknaden.
Pointer Decagon tar fram din konsument profil som bygger p? professorRichard Florida: s forskning och teorier om den kreativa och sociala klassenoch dess motsatser.
Konsument profilen ger enheltäckande bild av företaget och marknaden. Den visar vilka postnummeromr?den som företaget bör lägga marknadsföringsinsatser p? och ger även svar p? hurdessa postnummeromr?den ser ut demografiskt och sociodemografiskt samt hurkundtypen konsumerar. Genom Pointer Decagon genomför vi etableringsanalyser som innebär att vi tar fram rätt kommun eller rätt omr?de för etablering.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

A to już wiesz?  HSB Göteborg har utsett Lena Josg?rd till ny chef för mark- och projektutveckling.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy