SE

P?minnelse – Pressinbjudan – Skjutning med Vasakanonen – 22 oktober

2014-10-20 08:06 Vasamuseets Vänner Vasamuseets vänförening har initierat ett projekt, Vasakanonen, där en exakt kopia av Vasas 24-pundiga kanoner gjutits och färdigställts med all kringutrustning. Onsdagen den 22 oktober genomförs testskjutningar mot en nybyggd del av Vasas fartygssida vid Bofors Test Center, BTC, i Karlskoga.

Vasamuseets Vänner skjuter skarpt
– Testskjutningar av Vasakanonen den 22 oktober

Vasamuseets vänförening har initierat ett projekt, Vasakanonen, där en exakt kopia av Vasas 24-pundiga kanoner gjutits och färdigställts med all kringutrustning. Onsdagen den 22 oktober genomförs testskjutningar mot en nybyggd del av Vasas fartygssida vid Bofors Test Center, BTC, i Karlskoga. Projekt Vasakanon är ett forskningsprojekt som syftar till att utreda vilken verkan kanonerna p? ett 1600-tals örlogsfartyg hade och den miljö d?tidens sjömän verkade. Media välkomnas att närvara vid skjutningarna och höra mer om projektet.
Vid mediaträffen närvarar Bertil Björkman, ordförande för Vasamuseets Vänner, Fred Hocker forskningsledare vid statens Maritima Museer, Stefan Krohl, vd för Bofors test Center, kanonbesättning och m?nga andra som deltagit inom ramen för projektet.
Datum: Onsdag den 22 oktober mellan 0945-1500
Program:
0945: Samling vid vakten/grinden vid Bofors Test Center, Karlskoga, för inpassering, därefter gemensam buss till skjutvallen där kaffe serveras.
1030: Genomg?ngar, presentationer och förevisningar av m?let och kanonen.
1145: Första skott mot m?let.
1200: Lunch serveras. Möjlighet att besöka m?let och se resultat av skottet.
1330: Fortsatt verkansskjutning mot m?let
1400: Intervjutillfällen av medverkande och ansvariga
1500: Förevisning slut och besökarna lämnar BTC
För ytterligare information, koordination och anmälan:
Anmälan till M?rten Granberg senast 20 oktober via: [email protected] eller via
tel. mobil. 070-7640100.
Vid anmälan uppge namn, personnummer (för inpassering till BTC) samt vilket media ni representerar. Vi rekommenderar varma och regnt?liga kläder d? hela dagen är utomhus.

Föreningen Vasamuseets vänner bildades 1991. Föreningen ska stimulera till ökad kunskap om och större intresse för Vasamuseet samt med ekonomiskt stöd medverka till museets fortsatta utveckling. Genom medlemsavgifter fr?n företag och enskilda medlemmar skapas medel för att driva projekt som ytterligare bidrar till Vasamuseets popularitet. Besök Även http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy